Home

Příbuzná slova ke slovu voda

Seznam slov příbuzných se slovem VODA - od Slůňat. Společně jsme pracovali na seznamu slov s kořenem VOD. Protože už jsme čtvrťáci, úkol jsme si trošku ztížili. V našem seznamu jsou jen slova příbuzná ke slovu VODA. Našli jsme podstatná jména, přídavná jména, slovesa a spoustu složenin. Náš seznam slov. O ná Například slovo deštník není příbuzné ke slovům voda, vodník a vodovod. Sice také souvisí s vodou, ale neobsahuje stejný kořen jako ostatní slova. Připomeňme si, že kořen slova je nejmenší společná část, kterou mají slova příbuzná společnou. U slov vodník, vodovod, povodeň, voda je kořen VOD. Slovo deštník.

Otázka měla správně znít: Která vás napadnou slova příbuzná k těmto dvěma protipólům? OPRAVA: Chtěl bych se omluvit, ale myslel jsem slova příbuzná ke slovu voda a oheň, nikoliv podřazená. . Za svoji chybu se annas a všem dalším, kteří si mysleli, že myslím slova podřazená, omlouvám Slova příbuzná ke slovu . Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po V. KONTROLA . To jsou v_ří vejce. Rozv_řila prach. V_ří let je tichý. Viděl vzdušný v_r. V_reček malý loví. Voda ve vaně v_ří. Veliký je v_r ušatý. Má v_řivou pračku Slova příbuzná ke slovu rybník jsou: rybář, rybářka. rybolov, rybníče

Seznam slov příbuzných se slovem VODA - od Slůňat

 1. Příbuzná slova ke slovu vůně [online]. PravopisČeský.cz, 2017-06-14. Dostupné online. přidejte sem svůj koment.
 2. základová - od nich jsou jiná slova odvozena (les - lesní, ledový - ledovec), utvořená - jsou výsledkem slovotvorby (deník od den, tykat od ty). Jak vzniká příbuzenství. Příbuzná slova se tvoří několika způsoby: odvozováním, skládáním, zkracováním. A. Při odvozování se ke kořeni slova připojují takzvané.
 3. -Příbuzná slova ke slovu klíč a kolo (3)-Příbuzná slova k zima (1)-příbuzná slova k ryba (2)-Slovo příbuzné ke slovu plynout (1)-Slova příbuzné ke slovu zvířátka (1)-Jaké je příbuzné slov ke slovu velký (3)-tráva - slova příbuzná (1)-Příbuzná slova ke slovu blýskat se (1)-dřevěná (2)-Slova příbuzná wiki (492

Mezi slova, která NEPATŘÍ k vyjmenovaným slovům, ale často u lidí vzbuzují pochybnosti o správnosti i/y, patří i podstatná jména lišej(kožní onemocnění), ližiny( dřevěné/ kovové trámce k posouvání těžkých břemen) a sloveso lísat se. U těchto slov a slov s nimi příbuznými se vždy píše měkké i 9.a 10. list- Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list- Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list- Opakují - předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list- Opakují- tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list- Rozlišují pádovou koncovku - 3 - c) Určete mluvnické kategorie slova hrneček. Řešení: hrneček - 4. p., č. j., r. m. neživ., vzor hrad d) Vymyslete slovo opačného významu ke.

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? - Moje čeština - Čeština

Příbuzná slova ke slovu obyčej Prosím o radu. Hledám tři příbuzná slova ke slovu obyčej. Máme: obyčejný, neobyčejný a tím končím... Nějak nestačím na úkol třeťáka . Odpovědět. Průběh diskuze (9 názorů) Příbuzná slova ke slovu obyče Slova příbuzná ke slovu . Sestav příbuzná slova se společným kořenem sly.

Označ správné možnosti. Pozor, správných odpovědí může být víc. Ukaž všechny otázky <= => Slova příbuzná ke kořeni - LES- jsou 5. Vylušti . Vpisuj pouze příbuzná slova ke slovu ROD. Zrovna narozené je , ve kterém vyrůstáš je tvůj (přídavné jméno) . Bratr Radovan je Radmilčin , ve které přicházejí na svět, se jmenuje Sloveso z článku, které je v 1. osobě množného čísla, přítomného času. Pamatuj si VY_INOVACE_I/2_sada02 Slova p říbuzn á Budeme -li hledat slova p říbuzn á, mus íme si pe čliv ěvší mat jejich významu. Sledovat tedy, co je vz ájemn ěspojuje, co maj í mez

Jaká/která znáte podřazená slova ke slovu oheň a voda

Jaká/která znáte podřazená slova ke slovu oheň a voda? Otázka měla správně znít:Která vás napadnou slova příbuzná k těmto dvěma protipólům?OPRAVA: Chtěl bych se omluvit, ale myslel jsem slova příbuzná ke slovu voda a oheň, nikoliv podřazená. základní funkcí slova je pojmenovávat; pojmenování : a) jednoslová (autom,oko,pes) b) sousloví (psací stroj, hudební nástroj) = nerodělitená ustálená slovní spojení - které mají 1 význam; c) rčení : Vzal nohy na ramena. Má na růžích ustlán Komentáře ke slovu příbuznost » přidat nový komentář Pravopisné křižovatky Stavba slova, slova příbuzná autor: Topil Zdeněk doporučená cena: Nejhledanější slova. 1. miláček 2. slza 3. huspenina 4. význam 5. situace 6

Slovo myslivec je příbuzné k vyjmenovanému slovu myslet, proto v něm píšeme tvrdé Y. Toto odůvodnění jistě každý z nás někdy už slyšel. Test zaměřený na příbuzná slova ke slovesům být a bít. Test: Vyjmenovaná slova 7. Další test zaměřený na vyjmenovaná a příbuzná slova. Všechny otázky obsahují i. Synonymum ke slovu lov. Synonyma slova lov jsou : hon, kořist. Synonymum pro . Po slovu lov následují tato slova a jejich synonyma. lovec myslivec, nimrod. lož - zkratková slova: Čedok (Česká dopravní kancelář), divadlo Sema-for (Sedm Malých Forem), Béďa (Bedřich), Líba (Libuše) Stavba slova - slovo se člení na morfémy, což jsou nejmenší významové jednotky slova. kořen - je společný všem slovům příbuzným; les - lesník, lesní, lesnat Pí - voda a jiné léčivé vody-- autor: Hansman Miroslav, Žert Vlastimil Voda, samá voda!-- autor: Auerová Margit Komentáře ke slovu destilovaná voda Nejhledanější slova. 1. sofistikovaný. Okrajově se na Pravopisně.cz věnujeme i jazykové teorii, takže u nás nenajdete příspěvky jen o pravopisu, či gramatice, ale také o stylistice, lexikologii a slovotvorbě.Dnes přišla na řadu poslední zmíněná jazyková disciplína - slovotvorba. Nová slova vznikají obvykle z potřeby mluvčích pojmenovat nové jevy, předměty a skutečnosti

Učit se vyjmenovaná slova po M. - pracovní list s. 12 celý - PS Vyjm. slova s. 12 a 13 jsme ke správnému vyjmenovanému slovu doplnili tato příbuzná slova: nemýlit se, umyvadlo, průmysl, myška, myslivec, vymyslet - PS český jazyk s vílou s. 37/1, 2. Nic neposílejte ani nenoste. 19. 11. online hodin Komentáře ke slovu lstivý Nejhledanější slova. 1. miláček 2. slza 3. huspenina 4. význam 5. situace 6. povrchní. slova pŘÍbuznÁ, koŘen, stavba slova - procviČovÁnÍ Metodika vysvětlení učiva: Slova příbuzná jsou taková slova, která mají společný kořen a tematicky spolu nějak souvisejí (např. voda, vodovod, voděodolný, vodovodní, voděnka, vodník...), ale ne deštník

Slova příbuzná ke slovu - Luštěnky Dom

 1. 9. a 10. list - Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná. 11. list - Určují, ke kterému slovu v rámečku jsou slova příbuzná. 12. list - Opakují předpony i přípony mohou být jedna nebo více. 13. list - Opakují tvary téhož slova mohou mít koncovku pádovou nebo osobní. 14. list - Rozlišují pádovou koncovku. 15
 2. a slova příbuzná: znovu: další: Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně. Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do koše. ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA
 3. 2 Uveď slova příbuzná s následujícími slovy. Urči jejich kořen. čas, léto, posun, myšlení, mlýn, sypat, sípat, sýr, třpytit se, < významný, brzy, tři Slova příbuzná jsou slova se stejným kořenem. Např. ruka, rukáv, ručička. Stavba slova předpona předpona kořen přpíona koncovka ne vy myšl en ý 3 Uveď ke.

Slova příbuzná - eStránky

Příbuzná slova ke slovu vůn

Se slovem sýr jsou příbuzná i tato slova: syrovátka, syreček, sýrový, sýrárna, sýrař, sýrařství, sýřit, syřidlo, Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. kus mléčného výrobku - sýra: síra - chemický prvek: ze sýra - sýrový. Ke slovu slovo opačného významu evidujeme 2 synonym . Příbuzná slova ke slovu vůn . Slovo ližiny vzniklo ze slova líha (je příbuzné s líhat). Správný tvar je modlitba. Od slov modlit se, modla, modlení apod. Toto slovo jsem zvolil, protože více souznělo s pocity, které jsem jím chtěl vyjádřil a lépe vystihlo významový. 2. Podtrhni z nabídky příbuzná slova ke slovu hrad. Podtržená rozděl podobně jako v prvním cvičení (předpona, kořen, příponová část). Hradní, (Uherské) Hradiště, Hradec (Králové), podhradí, uhradit, nahradit. předpona kořen příponová část 3. Napiš slova příbuzná. Rozděl je po částech - kolem slova uděláme 4 paprsky a ke každému nalepíme obrázek - k obrázku píšeme příbuzné slovo - lysina, lysinka, lyska, Lysá hora - list s příběhem o lysce si složíme, nalepíme a vedle na řádky vypisujeme příbuzná slova (je dobré jej vytisknout černobíle a děti si v textu slova podtrhají)

Sets uměly po zadání klíčových slov vygenerovat další příbuzná slova (množinu). Tato funkce je však i v Google Drive spreadsheetu (tabulce), ale poměrně skrytá. Stačí když do buňky v tabulce zadáte klíčové/á slova. Čím více slov zadáte, tím více přesná bude množina vygenerovaných slov Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Je určen k práci ve skupinkách, ve dvojici nebo jako činnost pro rychle pracující žáky. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová V porodnici.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. V porodnici - slova. Závěrem některá příbuzná slova učitel nebo žáci přepíší na tabuli či do sešitu a vyznačí kořen slova = názorně si ukáží, co znamená slovo příbuzné. Obměna: Žáci stojí v kruhu, učitel vyjmenovává různá slova. Pokud je uvedené slovo příbuzné ke slovu MYSL, žáci udělají dřep na česká slova nasaďte SSJČ: rádoby (přísl. hovor. expr.) = chtěně, předstíraně, zdánlivě, domněle (rádoby učené řeči; mluvil rádoby bodře). A až se (nejlépe tamtéž) poučíte o významu slova upřímný, zjistíte, že sousloví rádoby upřímný vůbec není příměr čili přirovnání Slova příbuzná Od: nerezinka 10.10.11 17:36 odpovědí: 6 změna: 24.09.14 23:19 Dobrý den, mohli byste mi pomoct s tvořením slov příbuzných?Potřebuji jich co nejvíce

Příbuzná slova - Rodicka

 1. Kořen - slova příbuzná: 03a: Zobrazena cvičení 1-3 (2 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 2. si aktivně slovní zásobu, nahrazuje slova slovy stejného významu. Nahrazuje opakující se slova jinými. Umí použít slova stejně znějící ve větách. Umí setřídit slova podřazená ke slovu nadřazenému
 3. i) 10. cvičení - ke kořenům zapisujeme příbuzná slova. j) 11. cvičení - k vytvořenému slovu píšeme slovo základové. k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slov. l) 13. cvičení - doplňujeme hlásky a zapisujeme, od kterých slov byla slova odvozen
 4. 10.Opak ke slovu dnes 1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. a) Piš vlastní jména a zeměpisné názvy. SLOVA POZ PŘÍBUZNÁ SLOVA 5 6. B Tajenka: Věda o jazyce se nazývá . 1. Procvič si pravopis p Zvládneš ke rčení o jazyku přiřadit správný rámeček
 5. Obyvatelé patří ke slovu obyvatel, proto píšu po B krátké tvrdé y. Bydliště patří ke slovu bydlit, proto píšu po B krátké tvrdé y. Nejdříve uvádím důvod, potom uvedu, jaké napíšu i, y! Odbouráváme tak u žáků hádání (Je tam krátké tvrdé y, protože...). 3. Učíme se v textu vyhledávat příbuzná slova
 6. použití: slova příbuzná, tvary téhož slova, třídění kartiček Materiál obsahuje: pracovní list k nakopírování (doplnění tvarů slova LES do vět) 5 materiálů pro práci do skupiny s kartičkami ke třídění každá skupina má za úkol pracovat s jedním ze slov (les, voda, škola, ryba, let) jejich úkolem je třídit slova do dvou sloupců: na tvary téhož slova a.

Příbuzné slovo od kniha - Ontol

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova ke slovu vůně, Jaký slovní druh je slovo si, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Slovo všechno, Slovní druh slova proč, Cvičení na Hlasování: 0 Hlasování: 1 O Ke dvěma slovům utvoř věty, které také napiš do sešitu. PS str. 27. cv. 1 - vymysli ke slovů slova nadřazená, z písmen v rámečcích slož podle čísel slovo; cv. 2 - ke každému slovu v květině napiš slovo souznačné; cv. 3 - doplňuj slova opačná; cv. 4 napiš tři příbuzná slova ke slovu voda Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami vznikají různé tvary ohebných slov. Jde především o tvarotvorný prostředek. Příbuzná slova - slova se společným kořenem, mezi nimiž zároveň existuje určitý významový vztah

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Pravopisná cvičení na vyjmenovaná slova po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v, Příbuzná slova k Najdi v textu slovo příbuzné ke slovu stůl: _____ Myslivecké fórum - Vtípky, srandičky a další řečičky. Příbuzná slova ke slovu ryba. Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména. Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je. Vidím, že zahrada je základové slovo ke slovu zahradník. Ale to neznamená, že zahrada je samo o sobě základové slovo k sobě samému, ne? Pokud to dobře chápu, tak např. když mám slovo zahradnický, tak u toho slova je základoví slovo slovo zahradník. Ke slovu lékařský je to lékař. Je slovu lékař je to lék. Atd

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

 1. Slova příbuzná ke slovu letiště jsou: Začátek formuláře. léto, letní, letadlo, letuška, vyletět, odlet, přelet. Konec formuláZačátek formuláře.
 2. 1) Najdi a vyber 3 slova příbuzná ke slovu bydlet. a) bydliště b) břemeno c) zabydlet d) vodník e) obydlený f) ubytovn
 3. Již se blížíme se ke konci výčtu vyjmenovaný slov, tentokrát nás čekají vyjmenovaná slova po V. Tato vyjmenovaná slova mají jednu zvláštnost oproti ostatním - zařazení poučky pravopisu týkající se předpon vy-/vý-. To je zároveň látka, která vás může nejvíce potrápit a ve které se nejčastěji chybuje. Není to ale vůbec složitá věc a stačí pochopit.
 4. Příbuzná slova ke slovu mráz. Než si tedy vyjmenujeme slova příbuzná ke slovu VŮNĚ, nejprve s dovolením uvedu možné tvary tohoto podstatného jména. Pro jistotu raději připomenu, co tento termín označuje. Slova příbuzná musí v podstatě splňovat dvě kritéria. Jednak musí mít stejný kořen, tedy část slova, která je.
 5. V českém jazyce budeme procvičovat slova příbuzná a jiný tvar slova. V matematice budeme počítat příklady s dvojcifernými čísly a naučíme se písemné sčítání. napiš 4 slova příbuzná ke slovu let, les, vař, kup. U slov vyznač kořen. (Poslat ke kontrole.) Matematika. Pracovní sešit - str. 8/ cv. 4, str. 9/ cv. 5.

Příbuzná slova ke slovu obyčej Názor z diskuze

Říkej ke každému slovu co nejvíce synonym: Slova příbuzná = slova, která mají společnou část. TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípo Slova příbuzná. Ke každé z následujících úloh uveďte jedno slovo, které odpovídá všem podmínkám v zadání. Hledané slovo je spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného tříslabičné, je příbuzné se slovem UČIT a skloňuje se podle vzoru stavení Příbuzná slova; Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po s, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po p, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b, Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po m, Příbuzná slova k Hlasování: 0 Hlasování: 1 OK tema.pravopiscesky.cz/tema. Na základě morfematického rozboru rozeznáváme slova příbuzná, tj. slova, která mají společný kořen a společný základní význam (let, úlet, odlet).Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo)

Slova Příbuzn

(ano, i toto dnes již nepoužívané slovo je příbuzné ke slovu pýcha). - Namaluj obrázek , ve kterém bude namalováno co nejvíce vyjmenovaných slov po (třeba) S. - Pantomima - je zapotřebí si napsat na kartičky vyjmenovaná slova, hráč si vybere kartičku, má za úkol dané vyjmenované slovo ztvárnit pantomimicky a. Tak jako se naše kostra skládá z jednotlivých kostí a pomáhá tak udržet stavbu těla, tak se z jednotlivých částí skládají i slova. Pojďme prozkoumat, jak poznáme jejich kořen, co je předpona a přípona a k čemu se nám to může hodit. Stavba slova nebývá zrovna oblíbeným tématem. Alespoň jemné proniknutí do základních pravidel je Vzhledem ke zvláštním vyučovacím metodám paní učitelky, se musí kromě vyjmenovaných slov naučit nazpaměť i slova příbuzná. Ke slovu slynout je podle paní učitelky slovo příbuzné slynulý. Chtěla bych se zeptat, zda slovo slynulý skutečně existuje, podle slovníku českého jazyka, který mám doma.

Slova se stejným kořenem, podobná tvarem

 1. Synonymum. Přípustnou varietou slova všechno je výraz všecko.Slovo všecko je tak synonymem od slova všechno, mezi synonyma patří také vše a zdrobnělé všecičko, v jiném významu může být synonymem i celé a veškeré.. Naopak antonymem (slovem opačného významu) ke slovu všechno je výraz nic.. Zdroj: Slovo všechn
 2. DefiniceTermín kořen slova spadá do morfologie (slovotvorby). Jedná se o jednotku, která nese význam a nelze ji dále dělit. Přidávají se k němu při procesu slovotvorby předpony a přípony, koncovky. Slova se stejným kořenem nazýváme slova příbuzná.Příklady použitíná-stup-ištěprav-idlatuž-kahradPůvod slovakořen - všeslovanský základslovo (všeslovanský.
 3. Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody; Inzerát se zobrazí vždy, když uživatel zadá dotaz obsahující klíčové slovo. Při porovnávání s dotazem se klíčové slovo skloňuje, časuje a nebere se v potaz diakritika. Nezaměňuje za příbuzná slova
 4. Napadají vás další příbuzná slova ke slovesu chodit? _____ _____ _____. 5. Vraťme se teď ke slovu voda. Najděte začátek ustálených spojení tak, aby dávala smysl. Napište pak jejich význam. Co tím myslíme, když ono ustálené spojení použijeme? spí, pustila ho, vaří, teče, roste, to je, sotva se drží, čas plyn
 5. slova podřazená ke slovu nábytek - griv. Slova nadřazená a podřazená. Slova souřadná jsou slova, která tvoří řadu podřazených slov ke slovu nadřazenému. ⭐4. Tvoř slova s předponou VY-/VÝběh - Podtrhni příbuzná slova ke slovu bydlit obyvatel byt příbytek nábytek bydlo bidlo 3
 6. Žáci pracují s vlastní tabulkou a vyhledávají slova podle zadání učitele: dle souřadnic nebo naopak učitel vysloví slovo, žáci hledají souřadnici. Obměna: Žáci čtou všechna slova v prvním řádku a určí v něm slova vyjmenovaná či příbuzná. Žáci čtou slova v posledním/prostředním sloupci apod

VY INOVACE I/2 sada0

SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Předmět: Český jazyk Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ Autor: Alena Grossová Typ dokumentu: Učebný materiál Vytvořené dne: 24.07.2010 18:17 Formát.

Příbuzná slova ke slovu liška-Příbuzná slova ke slovu voda (18)-Slova příbuzná ke slovu syrový (5)-slova příbuzná slovu les (3)-Slova příbuzná - myš (2)-Pribuzne slovo v prirode (1)-Chalupa, příbuzná slova (3)-Příbuzná slova ke slovu Koš?(2)-Příbuzná slova k výrazům: věc a mísa (2)-Pribuzne slovo ke slovu barva (4)-příbuzná slova ke slovu 3.2 Slova příbuzná 3 3.3 Práce s obrázkem 3 4. Varianta pro žáky se specifickými poruchami učení 4 4.1 Tvary vyjmenovaných slov 4 4.2 Slova příbuzná 4 4.3 Práce s obrázkem 5 5. Závěr 5 6. Zdroje 5 Materiál Pracovní listy pro žáky č. 1-7 6-12 Příloha pro žáky se SPU č. 1 13-14 Přílohy pro učitele č. 1-3 15. příbuzná slova po v, příbuzná slova, příbuzná slova syrový, příbuzná slova po p, příbuzná slova po s, příbuzná slova po l, příbuzná slova po b, příbuzná slova po z, příbuzná slova ke slovu syrový, příbuzná slova po m, slova příbuzná Slova podřazená a nadřazená - Rodicka. kk - dum.rvp.cz. Urči slovní druhy napsaných slov.O B D A R O V Á V A T- dar, bota, darovat, vata, bota, tábor, bar, obávat, radovatNa linky dopiš příbuzná slova.ryba, porybný, rybí, rybář, rybářský, rybník Vypiš všechna podstatná jména a urči jejich gramatické kategorie.Rozděl. 3.Napište slovo protikladné ke slovu velkého. 4.Napište 3 slova příbuzná ke slovu vyrobil a vyznačte v nich kořen slova. 5.Slovo vyrobil nahraďte slovem s podobným významem - synonymem. 6.Vypište z věty přídavná jména. (říkají nám, jaké něco může být

přibuzná slova ke slovu rozhlas - poradna Odpovidat

Slova příbuzná. Zkus své znalosti. Vyber správnou možnost. Slova příbuzná ke slovu rybník jso Jako obojetné souhlásky se v české gramatice chovají také w a x, po nichž v závislosti na skloňovacím vzoru může následovat i nebo y. V domácích slovech se však nevyskytují. příbuzný. příbuzná. příbuzné Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Co znamená přídavné jméno balastní? Význam slova balastní ve slovníku cizích slov 10.Opak ke slovu dnes 1. Napiš vyjmenovaná slova po Z. Připisuj slova příbuzná. a) Přepychový nábytek SLOVA POZ PŘÍBUZNÁ SLOVA 5 6. jít pomáhat tatínkovi naložit nábytek do stěhovacího auta. Slíbil mi, že ho můžu odvézt s ním. Cesta trvala dlouho, ale já • Vypište příbuzná slova ke slovu MYŠ. 7. Od příbuzných slov vytvořte vyjmenované slovo a určete jeho druh

Volné spojení slova a sousloví - Vše, co potřebujete

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku Slova příbuzná.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slova příbuzná. Metodický portál : Digitální učební. Obyvatel bydlí v bytě. A kromě toho, že bydlí, umí i vyjmenovaná slova po B. Umíte je taky? Zvládnete správně doplnit i/y do slova B_L_. Byli? Bili? Bily? Bílí? Nebo bílý? Vyjmenovaná slova po B VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ BÝT blahobyt, živobytí, kdyby, aby, dobýt, BYDLET bydliště, obydlený, zabydlet se, slova! pýchavka= houba, příbuzné slovo ke slovu pyšný . pych= ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli - Lesní pych je trestný. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac Význam slova freatický ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny a ruštiny. Ke slovu freatick freatická voda - podzemní voda v malých hloubkách pod povrchem, dosažitelná mělkými studnam T V Ý B L B O E S B V T K B O O N T Č B B S L B L T D K B T L B R J Ý B K B Ř I P P K B B A O B N T K S A B I Ř I 1. Doplň do vyjmenovaných slov Y/Ý a vysvětli význam slov. B__t (existovat), b__dlit, ob__vatel, (nový) b__t, příb__tek, náb__tek

příbuznost - ABZ slovník českých synony

3. Podtrhni zelenou pastelkou slova protikladná ke slovům: staré, škaredý, pomalu. 4. Napiš alespoň tři slova souřadná ke slovu červeně. 5. Napiš čtyři slova příbuzná ke slovu léky. PS hnědý - str. 40/2 Prv - do sešitu prvouky si přepiš psacím písmem zápis - pošli mi na kontrolu. 24.11. Obec, kde žijeme Žďár nad. Ke každému vyjmenovanému slovu, na které se figurkou postaví, napíše žák do dolního oválku příbuzná slova (počet určí učitel). Vstup na černé políčko vrací hráče na začátek hry. Konec hry je označen domečkem. Učitel poté zkontroluje splněnou práci (doplněná příbuzná slova) a určí vítěze. Tabulka je. a) 1. cvičení - ke slovu přiřadíme jeho kořen. b) 2. cvičení - ke kořenu přidáme slovo, které k němu patří. c) 3. cvičení - spojujeme příbuzná slova. d) 4. cvičení - spojujeme příbuzná slova. e) 5. cvičení - ke kořenu -chod- zapisuje slova vytvořená pomocí předpon a částí příponovýc

antonymum ke slovu spanilost - poradna Odpovidat

Slova příbuzná - slova se stejným kořenem (odvozená i složená), B1 1 1. Doplňte do vět slova z tabulky ve správném tvaru.Každé slovo může být. PROCVIČ SI ZNALOSTI O VYJMENOVANÉM SLOVU MYSLET A MÝLIT SE 1. Vysvětli význam úsloví a rčení. To nedává žádný smysl. Podtrhni příbuzná slova ke slovu MYSLET. Nemá čisté úmysly. Nemluv nesmysly. Hrůza pomyslet!!! Veselá mysl, půl zdraví. 2 Co to jsou vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou domácí slova (výjimečně i zdomácnělá: lyže), v jejichž kořenech (výjimečně i v příponě: brzy, slepýš, kopyto) se píše po tzv. pravopisně obojetných souhláskách y/ý.Toto y/ý píšeme rovněž ve slovech odvozených. Osobní a zeměpisná jména se pravopisným pravidlům nemusejí vždy podřizovat, proto se v. dále slova příbuzná ke slovu vesnice,práce,oční,snažit 3)slovotvorbu ke slovu zoraná,vesničanům,práci,přivyknout,hospoda,tma 4)synonymum ke slovu vesničan. Děkuje za rady,dcera už nic taky neví a já taky ne,ach jo snaží se snaží,ale už nic nemůže vymyslet. 6.11. dnes se zaměříme na příbuzná slova ke slovu BYDLIT. V sešitě si tentokrát nevynechávejte řádku, pište přímo na další řádku, protože včerejší a dnešní látka patří k sobě. Přepište si toto zelené a červené do procvičovacích sešitů

 • Gramblr mac.
 • Mechanika tuhého tělesa test.
 • Oleje shell.
 • Mamograf video.
 • Madeira kde se ubytovat.
 • Tanec s vášní: rozbal to! 2008.
 • Čínská auta prodej.
 • Lazari creepypasta cz.
 • Pivoňka doba květu.
 • Olivový olej na vši.
 • Lanýž mořský.
 • Flirtování s kolegou.
 • Patrick rothfuss kronika královraha 3.
 • Šupina kosti spánkové.
 • Grease soundtrack.
 • Vnitřní zábavní park.
 • Metody přímého marketingu.
 • Jarní kozačky děrované.
 • Pes cz.
 • Ncis la 10 série cz.
 • Stav životního prostředí ve světě.
 • Obrazy s nápisy.
 • Aschoff solar 155 20 2.
 • Jeff kinney v praze.
 • Nášivky na bundy.
 • Freya kniha.
 • Gin a zazvorovy tonic.
 • Oprava grafické karty horkovzdušnou pistolí.
 • Hovězí přední na houbách.
 • Vzorové obchodní podmínky 2019.
 • Manikúra pardubice.
 • Full page screen capture.
 • Léčba bradavic.
 • Micron wiki.
 • Na příkopě 28 115 03 praha 1.
 • Pověst o golemovi text.
 • Ch beck seminare.
 • Naleziště ametystu v čr.
 • Práčky romo najlacnejšie.
 • Edmundova soutěska (tichá soutěska).
 • 2243 noz.