Home

Určování podmětu a přísudku cvičení

Jak se určuje podmět a přísudek? PRAVIDLA Pravopisně

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

Stáhnout Version Stáhnout Velikost souboru 61.80 KB File Count Datum vytvoření 7. 4. 2020 Poslední úprava 7. 4. 2020 Určování podmětu a přísudku www.rysava.websnadno.cz 2.cvičení. PODMĚT A PŘÍSUDEK. Najdi ve větách podmět a přísudek. Piš malými písmeny. Stiskni pak KONTROLA. VĚTA: PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy

D) Vyhledejte podmět a přísudek, určete druh podmětu ( vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný) a druh přísudku ( jmenný se sponou, jmenný beze spony, slovesný, vyjádřený citoslovcem): 1. Jabloň je nejrozšířenější ovocný strom v našich zahradách. 2. Seznamte se s mým novým přítelem. 3 Typ cvičení Hledání podmětu, přísudku - Ve větě hledáme a kliknutím označujeme podmět nebo přísudek (podle volby). Sloveso v přísudku dítě označuje včetně zvratného zájmena se a si, přestože v některých případech můžeme zvratné.. Český jazyk - Podmět a přísudek 3.cvičení www.rysava.websnadno.cz 5.cvičení. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně druh přísudku. Stiskni pak KONTROLA. Muchomůrka zelená je smrtelně jedovatá houba. Výkonné počítače nahradí několik zručných úředníků..

Určování podmětu a přísudku - Úkolníče

 1. Učíme se shodu podmětu s přísudkem. O víkendu pojedeme na hory. Nemluv s plnou pusou. Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových.
 2. 2. Utvoř a napiš 3 věty s přísudkem slovesným a 3 věty s přísudkem jmenným se sponou. přísudek slovesný. 1
 3. Shoda přísudku s podmětem Čeština ø 83.7% / 11301 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134536 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134051 × vyzkoušeno; Přísudek Čeština ø 68.7% / 40481 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3688 × vyzkoušen
 4. Shoda přísudku s podmětem 2 Čeština ø 91.7% / 7652 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačk
 5. 125 odpovědí každý den Statistiky Vašeho zlepšování Přehled Vašich chyb k poučení Všechna cvičení k dispozic
 6. Druhy přísudku K lepšímu pochopení druhů přísudku pro vás máme procvičení v podobě testu s 12 úlohami. Pokud se vám nepodaří podle vašich představ, vraťte se k článku o přísudku a poté zkuste test znovu
 7. Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. Spolu s přísudkem je základním větným členem. V češtině je podmět často nevyjádřený. Často se nevyjadřuje všeobecný podmět, který označuje nekonkrétní osobu nebo skupinu osob. Slovní druhy v podmětu Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo.

Žáci si procvičí hledání ZVČ a určování druhů podmětu a přísudku. Dále si zopakují pravopis - shodu přísudku s podmětem. Na závěr naznačí stavbu věty jednoduché. Vhodné pro žáky 7. ročníku před výukou jednotlivých rozvíjejících větných členů Pracovní list slouží k procvičení podmětu a přísudku. Žáci podtrhávají podmět a přísudek. Mohou pracovat na interaktivní tabuli, popř. samostatně s vytištěným pracovním listem. PODTRHNĚTE ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Všechny pochybnosti se ukázaly jako oprávněné

Seznam cvičení

základních větných členech, podmětu a přísudku. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně Druhy podmětu. Podmět může být ve větě vyjádřený, což znamená, že ve větě je přímo nazván původce nebo nositel děje, vlastnosti nebo stavu.. Podmět také může být nevyjádřený, což znamená, že ve větě není přímo uvedený.V takovém případě rozlišuje tři typy nevyjádřeného podmětu: podmět nevyjádřený známý z předcházející věty, podmět. DRUHY PODMĚTU. PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný. PŘÍSUDEK - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU 1. DRUHU PŘÍSUDKU 2. PODMĚT A PŘÍSUDEK - vyhledat ve větách 1. PODMĚT A PŘÍSUDEK - vyhledat ve větách 2. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 1. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 2. SHODA PODMĚTU S. Shoda přísudku s podmětem; Souhrnné cvičení; Přísudek. Přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Přísudek vyjadřuje, co dělá podmět, co se s ním děje nebo jaký je

Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systé Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy sh Urči druh podmětu a druh přísudku: (cvičení mi zašli na mail) Př. Dívky a chlapci hop do vody dívky a chlapci - podmět (holý, vyjádřený, několikanásobný

Pracovní list je určený žákům pátého ročníku. Žáci určují druhy podmětu a druhy přísudku na mnoha konkrétních příkladech a graficky je vyznačují. V úvodu pracovního listu si žáci vytvoří jednoduchý přehled o druzích podmětu a přísudku, který jim pomáhá při určování Příslovečné určení, Větné členy - přehled, Shoda přísudku s podmětem, Pravopisná cvičení pro střední školy, Pravopisná cvičení pro 9. třídu, Podmět, Pravopisná cvičení pro 7. třídu, Diktáty pro 7. třídu ZŠ, Rozvitý podmět, Během, jaký je to slovní druh?, Vedlejš

Tento materiál seznamuje žáka s postupem určování koncovek -i/-y/-a v příčestí minulém. zároveň opakuje určování rodů, podmětu a přísudku a tvorbu minulého času. Výukový materiál byl upraven v rámci projektu. 10.10. středa - test na určování podmětu (PO) a přísudku (PŘS, PŘJSS) 22.10. pondělí - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova, stále nám nejdou - opakuj si je a procvičuj (viz cvičení, když klikneš na procvičení

Podmět a Přísude

 1. souhrnné online cvičení na mluvnícké kategorie sloves Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor)
 2. Při podmětu rodiče, koně, lidičky je v přísudku -i: Rodiče se usmívali. Koně cválali. Lidičky se divili. x Dřevěné koně na kolotoči se líbily. Dni i dny - v přísudku vždy -y: Na jaře se dni dloužily. Na podzim se dny krátily. Dnové, hájové, hrobové (básnické vyjádření) v přísudku vždy -i
 3. Popis stránky * • Shoda přísudku s podmětem psaní - i y • - online diktát - vyberte správná písmena. Posunout na obsa

Shoda přísudku s podmětem, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Jméno: 1. Urči, zda jde o podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený. Mám rád ovoce i zeleninu

Podmět a přísudek cvičení, podmět a přísudek - větné členy

 1. Online cvičení z češtiny. Mluvené diktáty. Mluvnice a pravidla českého pravopisu. Příprava na přijímačky. Pokud bojuješ s češtinou, tak Ti rychle dokážeme pomoci. Speciální sekce také pro rodiče žáků. Každý chce umět diktát na jedničku
 2. 1) Zopakujeme si určování podmětu a přísudku. Ne všichni v tom máte jasno. Pusťte si a pozorně sledujte tato dvě videa: Přísudek a Podmět. Je potřeba zapamatovat si pojmy, které označují druhy těchto větných členů
 3. Specifickým typem podmětu je podmět neurčitý. Jde o podmět realizovaný zájmenem to 3. Přísudek s predikativem tvoří jeden významový celek, ale má analytickou formu Přísudek (z lat. predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například.
 4. Tento týden se zaměříme na shodu přísudku s podmětem. Docela dobře již zvládáte určovat základní skladební dvojice. Pojďme si spolu ještě jednou zopakovat určování podmětu a přísudku.V následujícím cvičení rovně podtrhni podměty a přísudky vlnovkou. Správnost ověř v řešení tohoto manuálu. 1
 5. vyhledávání a určování slovních druhů v textu; vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen (pravopisná cvičení, diktát) základní skladební dvojice (určování podmětu a přísudku ve větě - podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný podmět a přísudek
 6. Na žlutých kartičkách jsou úkoly na určování podmětu a přísudku v krátkých větách, na zelených kartičkách jsou doplňovací cvičení na doplňování i/y/a v koncovkách holých vět, na modrých kartičkách jsou holé věty v jednotném čísle, které mají žáci převést do čísla množného
 7. ulého týdn

- shoda přísudku s podmětem platí pro slovesný tvar v příčestí minulém - u slovesa v přítomném či budoucím čase se vždy píše -í (ženy se zlobí - tresty hrozí) - pozor na dni a dny se krátily - pozor na koně, rodiče a lidičky v podmětu = v přísudku se píše -i - pozor na hrobové se otvírali a národové povstal Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou)

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ A JMENNÝ - Luštěnk

Test: Najděte ve větě přísudek 1 - Moje čeština - Čeština

b) kontrola cvičení (Harry Potter) zadaného na minulý týden - souvětí, určování VH, VV a základní skladební dvojice. c) opakování podmětu a přísudku - jejich určování a druhů. prezentace. zápis - podmět středa 2.12. pátek 4.12. TÝDEN 7.12. - 11.12. (rozvrh a plán - shoda podmětu a přísudku. na příslušné učivo nás čekají dva testy + diktát a doplňovací cvičení (možnost diktátu- uč. 66/1) veškeré učivo a tabulky s přehledem gramatiky jsou dostupné v učebnici. téma: Větné členy - prozatím se věnujeme podmětu a přísudku , uč. st. 64 (tabulku je nutné zopakovat a naučit. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM a určování PODMĚTU A PŘÍSUDKU ve větě. Pak už si můžete doplňovat, jaká cvičení chcete. Nezapomeňte, že bojujete za sebe i za skupinu. MATEMATIKA - SAMOSTATNĚ . Dnes si zopakujte římské číslice. Pusťte si výuková videa na Matýskově matematice - str. 62 Děti knihou opět provází Anička, která si chce vylepšit známky z písemek z češtiny, a kouzelné pero, které se snaží, seč může, aby jí všechno vysvětlilo jednoduše a názorně. Společně s nimi si tentokrát procvičíte určování podmětu a přísudku ve větě a především shodu přísudku s podmětem • jednoduchá pravidla při určování podmětu a přísudku, • vysvětlení pravidel pro shodu přísudku s podmětem, • hravá cvičení, • klíč ke správnému řešení • a mnoho veselých ilustrací (procvičování shody přísudku s podmětem

3. Podle rodu podmětu napíšeme ve slovesu správnou koncovku; Psi štěkali. V pracovním sešitu si přečti poučku na straně 36 a vyplň cvičení 1 (rovnou do pracovního sešitu, rody můžeš psát nad podstatná jména zkratkou: S - střední, Ž - ženský, MŽ - mužsk Tento týden se zaměříme na procvičení určování podmětu a přísudku, shody podmětu s přísudkem a nakousneme rozvíjející větné členy. krátký návod pro ty, kterým dělá problém určování přísudku ve větě (s touto miniprezentací budeme pracovat v online hodině) Pracovní sešit: cv. 2 a 4 str. 35; cv. 5a) a 3 str. 3

Test - PŘÍSUDEK SLOVESNÝ A JMENNÝ SE SPONOU - pracovní

Záleží však i na postavení podmětu vzhledem k přísudku: a) Předchází-li podmět před přísudkem, píše se -i vždy: Otec i matka šli večer do divadla. -- Režisérka filmu a autor scénáře měli největší úspěch. -- Tento hráč, ba celé mužstvo zklamali. -- Slepice, kuřata a kohouti utekli před psem - cvičení na procvičení vyhledávání podmětu a přísudku, určování druhu podmětu a přísudku, převádění přísudku jmenného se sponou na slovesný a naopak - větný vztah mezi podmětem a přísudkem se nazývá shoda, tj shodují se v osobě, čísle a rodě. Byl zadán DÚ - dokončit 2.cvičení na papíře. 3. hodina: Podmě Kompletní technická specifikace produktu Kočky předly, kocouři jedli, koťata motala. Procvičování shody přísudku s podmětem - Eva Mrázková a další informace o produktu Kočky předly, kocouři jedli, koťata motala - Počet stran 88 Formát A4 Vazba brožovaná, šitá 2 skobkami (sešitová) Tato zábavná cvičebnice pomáhá dětem zvládnout velmi obtížné učivo, s nímž se setkáva jednoduchá pravidla při určování podmětu a přísudku, vysvětlení pravidel pro shodu přísudku s podmětem, hravá cvičení, klíč ke správnému řešení a mnoho veselých ilustrací Parametry ISBN kód: 9788026610069 EAN kód: 9788026610069 Rok vydání: 2016 Formát: 21x30 cm Vazba: brožovaná Počet stran: 8

V češtině procvičujeme a budeme i příští týden procvičovat určování podmětu a přísudku, přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou, shodu přísudku s podmětem se zaměřením na shodu přísudku s několikanásobným podmětem. V učebnici vše po stranu 192. Z velké části to je opakování z 4. ročníku Než budeš pokračovat, zopakuj si určování rodů u PJ, zejména rod mužský a jeho životnost - neživotnost! Děti - v množném čísle je to podstatné jméno rodu ženského. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM Pokud stihnete, vyřešte si cvičení do společné hodiny . S 6.B jej projdeme v úterý a se 6.A ve středu. 3. Nová látka učebnice str. 118 - 127. Doufám, že si už všichni pamatujete, jaké máme v češtině druhy podmětu a přísudku podmětu s přísudkem. Základní větné členy základní skladební dvojice - věta dvojčlenná Poznámky k přísudku • několikanásobný přísudek - pouze holé Cvičení z českého jazyka v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 196 s. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0671- Pracovní list Shoda podmětu s přísudkem - vytiskni, podtrhni v 1. a 2. cvičení podmět, doplň do přísudku i/y/a , vyfoť, pošli mi na mail. Pokud nemůžeš tisknout, vyplň 1. a 2. cvičení přímo online na těchto stránkách

Podmět a přísudek - Čeština — testi

 1. Informace ti pomohou při určování přísudku a podmětu. (přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony, přísudek složený/podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný). Výpisky vyfoť a pošli mi je. Na přiložený dokument opiš cvičení z str. 99/1 pět větných celků, doplň správn
 2. Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli
 3. ulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku. Kořen, předpona, přípona - procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně,.
 4. Shoda přísudku s podmětem. Shoda podmětu s přísudkem 2. Pravopisná cvičení. Cvičení. Slovní druhy 1, Slovesa - určování času (originální)!!! Podstatná jména: Vzory středního rodu! Koncovky podstatných jmen - rod střední - 1, 2, 3. Urči rod, číslo, pád a vzor
 5. str.65/cv.1a)b) (určování osoby, čísla, způsobu a času udělejte pouze ústně) V tomto cvičení se zaměřte na podtrhnutí vět jednoduchých. M: Vypracujte PL(oboustranný) č.9/cv. 1,3.. Tato cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. Dále vypracujte PS str. 15/cv.9
 6. Školní sešit - cvičení z učebnice, s.168, cv.4a - opiš věty, - Procvičování učiva o podmětu a přísudku. učebnice s.183 cv.5 - ústně - budeš doplňovat i/y do přísudku podle podmětu, nápověda určování podstatných jmen a slove

Tvoření české věty a její stavba, rozpoznávání podmětu a přísudku, dbát na užívání daných otázek (Kdo, co? Co dělá?). Při probírání této látky využít i změnu slovesných časů a čísla. Kapitolu lze zařadit za B 6. B 13: Věta jednoduchá a souvětí. Vyhledávání a určování základních skladebních dvoji Souhrnná cvičení . 6. Rozlište vedlejší věty podmětné a předmětné: Vypráví se, že se na hradě zjevuje strašidlo. Sdělil nám, jak se bál jako malý sám doma. Nepochybuji o tom, že to dokáže. Aby se to už nikdy neopakovalo, to je teď ze všeho nejdůležitější. Lékař nám doporučujeme, ať se často otužujeme a. Na papír napiš cvičení 1/str. 99, doplň správné koncovky u sloves - zopakuješ si pravidla psaní i/y/a. Podtrhni (nebo barevně označ) přísudek a podmět v každé větě. (Pozor, ve cvičení jsou i souvětí, bude tam podmětů a přísudků víc.) Ověříš si své znalosti o podmětu a přísudku Shoda přísudku s podmětem - diktáty. 0% Splněno ze všech cvičení. 23 cvičení v kategorii. pouze pro přihlášené? Shoda přísudku s podmětem patří k obtížnějším disciplínám v pravopise. Přesto je velmi důležité znát tato pravidla. Právě proto se budeme podmětu a přísudku věnovat v této kategori

přísudku s několikanásobným podmětem - následující cvičení opište nebo vytiskněte a vlepte do sešitu CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte přísudek, určete jeho druh (PřS a PřJSS) a nahraďte přísudek slovesný (PřS) jmenným se sponou (PřJSS): - zájemci o malou 1 mohou cvičení poslat do soboty 25. 4. 1 Čj - stále opakujeme a procvičujeme vzory, rody a koncovky podstatných jmen, přidáme určování podmětu a přísudku, úvodní cvičení z učebnice Čj pro 5. ročník. Čtení - přinést si knihu na čtení ve třídě. Děti si vybraly báseň z čítanky, kterou se do pátku 25.9. zpaměti naučí. Čítanky mají s sebou 5.Urči druh podmětu a druh přísudku: (cvičení mi zašli na mail) Př. Dívky a chlapci hop do vody dívky a chlapci - podmět (holý, vyjádřený, několikanásobný) hop -přísudek (citoslovečný) Petr hájil svého spolužáka. Kateřina je pracovitá. Snídaně byla zahrnuta v ceně. Maminka nakoupila ovoce. Zapomněla koupit.

Přísudek - Čeština — testi

malé nebo VELKÉ písmeno Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý souhrn Shoda podmětu s přísudkem Doplň všichni všechny všechna Doplň si jsi Doplň bě bje Doplň vě vje Doplň pě pje Doplň fě fje NOVÉ Doplň bě pě vě Sebou nebo S sebou NOVÉ Najdi podstatná jména. cvičení na určování přísudku a podmětu učivo od 9. 4. Shoda přísudku a podmětu, domácí úkol 99/2psa a kočku. pravidla - ZDE cvičení učebnice str. 99 učivo od 15. 4. Předmět učivo od 23. 4. Předmět, procvičování učiva o skladbě věty k procvičení druhů vět vedlejších (přísudková, podmětná. Pravopisné cvičení na shodu podmětu s přísudkem (vypracování do sešitu) V kvízu jste nejvíce chybovali v určování druhů přísudku, proto si učivo ještě jednou zopakujte na následujícím odkazu. Budu ráda, když mi pošlete fotografii obrazovky (printscreen) s výsledky online cvičení, ať vím, jak se vám daří a v. Shoda přísudku s podmětem - Procvičování online - Umíme česk . Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem. Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem. Doplňte do následujících vět správný tvar slovesa tak, aby odpovídal podmětu věty. Tento článek se věnuje nesprávné shodě podmětu s přísudke ČJ - Opakujeme určování podmětu a přísudku, shodu podmětu s přísudkem. M - Opakujeme převody jednotek délky. VL - Prověrka z dějepisné látky 4. třídy (otázky budou vybrány z učebnice str. 5 - 7 a ze cvičení s tajenkou ze 4. třídy). Čtvrtek 15. 9. ČJ - Opakujeme určování podstatných jmen a sloves

Podmět a přísudek (2

pro osvojení učiva o shodě přísudku s podmětem bezpečné určování podmětu a pochopení principu shody. 1 ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy: [mluvnice se nebojíme], str. 132 2 BRABCOVÁ, Radoslava. Didaktika českého jazyka pro studující. pokračujeme v rozlišování věty jednoduché a souvětí, v určování podmětu a přísudku a dále nás čeká spojování vět do souvětí (spojkami a spojovacími výrazy) k procvičení vypočítejte cvičení na následujícím odkazu:https:. Stavba věty jednoduché · př. - Malá Věrka a Honzík od sousedů trhali včera u potoka žluté blatouchy. - věta jednoduchá, rozvitá, dvojčlená, oznamovací; část podmětová - Malá věrka a Honzík od sousedů, část přísudková - trhali včera u potoka žluté blatouchy Tento materiál seznamuje žáka s postupem určování koncovek -i/-y/-a v příčestí minulém. zároveň opakuje určování rodů, podmětu a přísudku a tvorbu minulého času. Na stránkách naleznete cvičení do různých předmětů pro děti na 1. a 2. stupni,.

Druhy přísudku - Větnéčleny

Výukový program Zábavná čeština v zoo je určen všem žákům základních škol, kteří si chtějí procvičit své znalosti mluvnice, pravopisu a slovní zásoby českého jazyka. V naší báječné zoologické zahradě je připraveno celkem 16 různých typů interaktivních cvičení zaměřených na ty oblasti českého jazyka, v nichž se nejvíce chybuje Procvič si určování podmětu a přísudku ve větě. Přečti si žlutou tabulku dole a pak vypracuj do sešitu cvičení 4 z této strany. Na str. 66 - opiš do sešitu cv. 5 a podtrhni podmět a přísudek ve větách. Malý PS - ČJ Str. 9, cv. 18, str. 10, cv.19 Procvič si na testech letošní učivo

Čeština: Vybrala jsem snadné cvičení s šesti větami z prac. sešitu (Opakujeme češtinu ve 3.-5. ročníku - Nová škola). Šlo o určování podmětu a přísudku. Hned na úvod mi řekla, že tento sešit nesnáší Shoda přísudku s podmětem srozumitelně a přehledně! Cílem zábavné cvičebnice Kočky předly, kocouři jedli, kot'ata motala je doplnit další důležit

Podmět skolaposkole

Podmět a přísudek - Digitální učební materiály RV

V koncovkách příčestí se píše i,í/y,ý podle rodu (a životnosti) podmětu: Kočky tiše předly. Podle podmětu (ty) kočky rodu ženského. Po mezi běhali zajíci. Podle podmětu (ti) zajíci rodu mužského životného. Zvony na věži se rozezněly. Podle podmětu (ty) zvony rodu mužského neživotného. POZOR! Dni (dny) prázdnin. Podmět a přísudek Žáci si procvičí hledání ZVČ a určování druhů podmětu a přísudku. Dále si zopakují pravopis - shodu přísudku s podmětem. Na závěr naznačí stavbu věty jednoduché. Vhodné pro žáky 7. ročníku před výukou jednotlivých rozvíjejících větných [ ČJ - Určování podmětu a přísudku - podle Vašich vypracovaných kvízů v Teams Vám tohle učivo nedělá problém. Nyní se zaměříme na určování podmětné a přísudkové části věty rozvité. Podmětnou část ve větě tvoří podmět a všechna slova, která patří k podmětu a rozvíjí jej Počet vypracovaných cvičení závisí na schopnostech a dovednostech žáků. Pokud se vyučující zaměří na procvičování zdůvodnění pravopisných jevů - na algoritmus, využije určování slovních druhů jako doplňovacích úkolů pro rychlejší žáky. Ve cvičení může za větami žá 1. Parataxe (souřadnost) Parataktické, neboli souřadné, jsou takové větné členy nebo věty, které na sobě nejsou závislé a jsou schopny samostatné existence. Větné členy v parataktickém vztahu tvoří skladební skupinu. Jablka, hrušky a kdoule jsou malvice. ← jablka + hrušky + kdoule Souvětí, ve kterém jsou mezi všemi větami pouze parataktické vztahy, je souvětí.

 • Stokke zidlicka bazar.
 • Nalepovací světlo na baterky.
 • Kamenná zeď.
 • Balkonove kvetiny.
 • Léčba bradavic.
 • 93/2012 sb.
 • Hmotnost slunce v kg.
 • Sherman 76.
 • Skylink live tv android tv.
 • Tandemový seskok levně.
 • Mazda cx 5 diesel.
 • Barvy laky stipa eshop.
 • Založení stavby porotherm.
 • Vtipná jména.
 • Závěsný květináč.
 • Aussprache forvo.
 • Tabouleh z quinoy.
 • Android talkback.
 • Bohnice pavilon 17.
 • Samsung galaxy note ii n7100.
 • Prodej česneku 2018.
 • Blueberry outdoor.
 • 2din autoradio skoda octavia 1.
 • Ivf po transferu.
 • Virive klapky octavia rs.
 • Výroba výfukového potrubí.
 • Protahovací cviky pdf.
 • 50% sleva t mobile.
 • Bílá nemoc pracovní list.
 • Kukaj filmy.
 • Profesionální kulma na vlasy.
 • The great escape online.
 • Světluška běh 2019.
 • Oběd listové těsto.
 • Jak přetáhnout kontakty z iphonu do iphonu.
 • Viggo mortensen tattoo.
 • Joshua jackson fringe beyond the fringe.
 • Robert louis stevenson ostrov pokladů.
 • Dipy.
 • Traktorové návěsy.
 • Závěsné wc rozměry.