Home

Stereometrie válec

Válec, rotační válec, povrch a objem, obsah podstavy a plášt

Obecný válec má mnoho podob. Je tvořen dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Válec může být kosý nebo kolmý, podstava může být různě klikatá, válcovitá nebo kulatá. My se však s výrazem válec v životě i ve škole nejčastěji potkáme, když mluvíme o tzv. rotačním válci. To je těleso, jehož podstavy jsou. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu válce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Chapter 3 Stereometrie na střední škole. Tato kapitola odpovídá svým obsahem učivu stereometrie na střední škole a doplňuje celý jeho rozsah. Odpovídá přibližně obsahu učebnic [] a [].Je pouze na volbě učitele, které partie při výuce zdůrazní a které potlačí Stereometrie - Válec Marek Valášek. Loading... Unsubscribe from Marek Valášek? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 59.5K 5.1.1 Úvod do stereometrie Předpoklady: Stereometrie - geometrie v prostoru. Už jsme se u čili planimetrii - geometrii v rovin ě. Zkoumali jsme pouze útvary, které se vejdou do roviny mají maximáln ě dva rozm ěry: • bod (zna číme velkým písmenem A, B,) - místo v rovin ě, to, co nemá ani délku

Stereometrie Stránka 944 b) Přímka CE leží vrovině ACG Průsečnice rovin KLM a ACG je přímka XY Přímka CE protíná průsečnici těchto rovin v bodě P, který je průsečíkem přímky CE a roviny ACG c) Přímka S A Stereometrie: Válec vepsaný do jehlanu Od: papra 08.06.12 08:30 odpovědí: 6 změna: 11.06.12 09:06. Potřeboval bych poradit s řešením: Mame pravidelný ctyrboky jehlan o výsce v a délce podstavy a. Potrebujeme do nej ukrýt válec. Určete poloměr podstavy válce r (a jeho výsku

základy stereometrie 9 A. ZÁKLADY STEREOMETRIE A.1 Základní stereometrické pojmy Stereometrie, neboli geometrie v prostoru se zabývá řešením prostorových geome-trických úloh. Aby student byl schopen řešit úlohy na dané téma musí se seznámit s některými stereometrickými pojmy a větami STEREOMETRIE = prostorová geometrie, geometrie v prostoru − část M zkoumající vlastnosti prostor. útvarů − vychází z tzv. axiómů, využívá věty Axióm je jednoduché názorné tvrzení, které se nedokazuje. Věty lze z axiómů a definic logicky odvodit, jejich platnost je třeba dokazovat Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu stereometrie. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com (předmět: Příklady - stereometrie - vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole Stereometrie Tematický obsah. Rovinné řezy hranatých těles. Osová afinita a Středová kolineace mezi dvěma rovinami, Řešené úlohy; Průnik přímky s tělesem. u oblých těles (válec, kužel) je pak vhodnější použít zjednodušenou variantu tzv

Objem a povrch válce — online výpočet, vzore

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru.Kromě prostorových útvarů se zabývá i vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazení atd. Prostorové geometrické útvary jsou geometrické útvary, které jsou částí (podmnožinou) prostoru a řadí se mezi ně poloprostor, prostorový úhel, prostorové křivky (např..
 3. STEREOMETRIE Základní pojmy: • Objemy a povrchy těles • Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: • Obsahy a obvody rovinných útvarů Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazením a objemy a povrchy prostorových útvarů. 1
 4. Stereometrie 9 Stereometrie Polohové vlastnosti Prostor se skládá z bodů, přímky a roviny jsou jeho podmnožiny. Bod může ležet (neležet) na přímce, nebo v rovině, přímka leží (neleží) v rovině, přímka prochází (neprochází) bodem, roviny prochází (neprochází) bodem, případně přímkou
 5. Válec r - poloměr podstavy v - výška valce objem V = π.r 2.v obsah S = 2πr(r+v) Q = 2πrv 2. Dvě krabice tvaru krychle s hranami a = 70 cm, b = 90 cm je třeba nahradit jednou krabicí tvaru kostky. Jaká bude její hrana? Řešení: Hrana náhradní kostky bude c = 102,3 cm. 3. Hrana druhé kostky je o 2 cm větší, než hrana.

Stereometrie 1 - Volné rovnoběžné promítání. Objevujte materiály. Význam parametrů v předpisu funkce sinus; Dělitelnost Gaussových celých číse vÁlec: v r v objem 2: =π 2 2 2: 2 s r r v s r rv povrch = + = + π π π stereometrie - objemy a povrchy t Ěles koule: 4 2 2: s r d povrch =π=π 3 3 6 1 3 4: v r d objem =π=π stereometrie - objemy a povrchy t Ěles kulovÝ vrchlÍk kulovÝ pÁs s rv obsah 2π: = stereometrie - objemy a povrchy t Ěles kulovÁ Úse Č ( )3 2 2 6: v v. Válec Ve válci o průměru 1m je 1413 litrů vody, což je 60% válce. Vypočti výšku válce v metrech, jednotky nezapisuj. Výslednou hodnotu zaokrouhli a zapiš jako celé číslo. Vanička Do jaké výšky sahá voda ve vaničce tvaru kvádru, jestli je v ní 420 litrů vody a rozměry dna jsou 120 cm a 70 cm. Nádrž 1

Stereometrie 3 - Válec. Délka: 04:11. Fórum. Stereometrie [VYŘEŠENO] (4 odpovědi) Stereometrie (2 odpovědi) Stereometrie (1 odpověď) Stereometrie příklady (1 odpověď) Nefunkční video: Stereometrie (1 odpověď) OFICIÁLNĚ: Dostupnost dalších kurz. . 8: Pokus se vysv ětlit následující termíny: a) osový řez b) rovnostranný válec, c) rovnostranný kužel. a) osový řez - řez jdoucí osou rota čního t ělesa. b) rovnostranný válec - válec jehož osový řez je čtverec (výška válce se rovná pr ůměru podstavy TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE PODZIM 2011 . TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE . TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE JARO 2012 . TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE Rotatní válec má prúmér podstavy 12 cm a obsah plášté 60Tt cm2 18 (czvw 2 body Jaký je objem válce? A) B) D) 3611 cm3 8411 cm3 18011 cm3 24011 cm STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi

11 - Stereometrie - Válec. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 270 Kč. Stereometrie - válec, jehlan 1 1. 34381 2. 33757 A B C D 3. 35743 4. 33767 A B C D 5. 33751 3.12.2016 21:24:18 Powered by EduBase Silniční válec má průměr 1,2m a šířku 1,8m. Kolik čtverečných metrů silnice urovná, otočí-li se 20krát? Bazén 28 Kolik vody je v bazénu tvaru válce s poloměrem 2m, který je hluboký 1,5 m jestliže je naplněný 10 cm pod okraj zaokrouhli na jedno desetinné místo; Studna 6 Studna má tvar válce s průměrem podstavy 1,2 m Stereometrie Učební materiály. Téma Popis Uložit; Povrchy a objemy těles: Řešené příklady: Povrchy a objemy těles: Krychle, kvádr, hranol, válec - příklady. Soubor je vytvořen v Excelu a vyexportován do pdf - vhodnější pro prohlížení než pro tisk. Příklady jsou i s obrázky a mezivýsledky stereometrie. V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina válec, kužel, komolý kužel, jehlan, komolý jehlan a kouli. Budeme počítat povrchy a objemy. A samozřejmě si vše pořádně procvičíme na spoustě příkladů. Akceptujeme tyto platební metody: Klasický.

Silniční válec má průměr 1,2 m a šířku 180 cm. Kolik m 2 cesty urovná, když se otočí 35-krát? Jakou hmotnost má 1 000 m měděného drátu o průměru 5 mm, pokud ρ = 8,8 g/cm 3? Vypočítej objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jestliže hrana podstavy je 45 cm dlouhá a výška jehlanu je 7 cm Charakterizování jednotlivých těles (krychle, kvádr, jehlan, rotační válec, rotační kužel, ) Jednotky délky, obsahu, objemu a jejich převádění; Polohové a metrické vlastnosti hranolu; Vypracování úloh . Ukázka příkladů ze stereometrie

1 Téma 6: STEREOMETRIE (povrchy a objemy těles) 1) Mezi následujícími tělesy najdi takový, jehož povrch se skládá z obdélníku a dvou kruhů: a) Hranol b) kužel c) válec d) jehlan 2) Krychle o hraně 10 cm je rozpůlena na dva shodné kvádry Maturita 2018 - 22. Stereometrie - Válec Přátelé maturita se blíží a já pro vás mám další příklad z té loňské. Tentokrát na povrch dutého válce. Marek.. » Stereometrie - válec (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 01. 01. 2014 17:33 jane18 Zelenáč. 11 - Stereometrie - Válec Příprava k maturitě 5 - Řešené maturitní testy . Koupit za 270 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 270 Kč a získejte přístup ke všem 73 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz . Obsah kurzu . Lekcí v kurzu. 73

8 Stereometrie 8.1 Polohové vlastnosti v prostoru V kapitole 1.4 jsme uvedli základní geometrické pojmy - bod, přímka a rovina, vysvětlili (Kruhová) válcová plocha, válec: Nechť je dán kruh a přímka s různoběžná s jeho rovinou Vypočítávat se mi ti nechce, ale poradím. Příklad 1: Výšku klobouku spočtu z Pythagora (znám obvot podstavy a odsud vypočtu poloměr, a znám strabuú, na objem válce je jednoduchý vzoreček a objem klobouku je třetina objemu válce, ze kterého je vyžezán

STEREOMETRIE - POVRCHY A OBJEMY TĚLES 1. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 2. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně a = 24 cm, jestliže tělesová úhlopříčk Objem a povrch těles. Online kalkulačky provádějí výpočet objemu a povrchu těles. Na stránkách naleznete rovněž vzorce, nákresy a postupy výpočtů Jedním z těles, které si probereme v rámci stereometrie je válec. Toto těleso je jedním z těch, které vznikly tzv. rotací (kolem osy). Válec má dvě podstavy, tedy kruhy a dále plášť, který spojuje jednotlivé podstavy.U válce počítáme objem, povrch a uhlopříčku.Uhlopříčku pak můžeme rozdělit na tělesovou a stěnovou.. Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru. Kromě prostorových útvarů se zabývá i vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazení atd. Prostorové geometrické útvary jsou geometrické útvary, které jsou částí (podmnožinou) prostoru a řadí se mezi ně poloprostor, prostorový úhel, prostorové křivky. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji

Obecný kužel má stejně jako obecný válec mnoho podob. Kužel se od válce liší v tom, že má jen jednu podstavu a protilehlá strana tvoří špičku neboli vrchol. I kužel však může být kolmý nebo kosý, podstava může být různě klikatá, válcovitá nebo kulatá. Ve škole i v životě nejčastěji hovoříme o rotačním. Stereometrie je velice zajímavá část geometrie - zabývá se trojrozměrnými tělesy - tj. kužel, krychle, kvádr, jehlan, válec apod. V učebnici dojde k tomu, jak počítat povrch těchto těles a objemy. Také se dozvíte různé vlastnosti těchto těles a jaké mají tyto vlastnosti souvislosti. Učebnice je vhodná pro studium na. Krychle Kvádr Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol. Koule. Objem koule. Povrch koule . Online výpočet objemu a povrchu koule. Poloměr koule r = Objem koule V = Povrch koule S = Vrchlík, kulová úseč . Obsah vrchlíku . Objem kulové úseče.

Stereometrie na střední škol

Kolik procent tvoří odpad, jestliže z krychle o hraně 8 cm je vysoustruhován válec s maximálním objemem ? 21 %. 26. Do kvádru se čtvercovou podstavou o hraně 20 cm a výšce 50 cm je vyvrtán válcový otvor o průměru dna 12 cm. Otvor prochází středy podstav. Vypočítej objem a povrch takto vzniklého tělesa Když už tě Stereometrie unaví, nebo tě přestane bavit, dej si jednoduše pauzu a pokračuj později. Pracovní sešit ti bude sloužit hlavně k opakování, je v něm totiž úplně všechno, co k tématu Stereometrie musíš znát. Není už tedy třeba hledat informace v učebnicích, Rotační válec Obsah podstavy Stereometrie 99. Válec a jeho síť. Varianta B. Určete rozměry rozvinutého pláště válce, jehož poloměr má velikost 3 cm a výška 10 cm. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Příklad: cm. cm ( ) _____ Rozvinutým pláštěm válce je obdélník, jehož jeden rozměr je roven výšce, tedy 10 cm, Dutý válec má vnější průměr 10cm a tloušťku stěny 1 cm. Jaká musí být výška válce, má-li být objem dutiny 400 cm3? JEHLAN 1. Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 6dm a stěnovou výšku 50cm. Vypočtěte: a. obsah pláště b. povrch c. objem d. velikost odchylky α boční stěny od roviny podstavy 2

Maturita 2018 - 22. Stereometrie - Válec - YouTub

 1. Stereometrie - afinita. Titulní strana Úvod a část válcového prostoru vymezená těmito rovinami se nazývá kruhový válec. Úsečky ležíci na plášti válce rovnoběžné s osou válce a mající koncové body na podstavách válce se nazývají strany válce
 2. Priklady.com - Sbírka úloh: Objem a povrch těles Urči objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40 cm 2.. Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm.. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch
 3. Téma Stereometrie II obsahuje kapitoly: Metrické vlastnosti; Hranol a jehlan; Válec a kužel; Komolý jehlan a komolý kužel; Koule a její části; Zobrazení v prostoru; Příručka učitele; Doporučujeme Vyzkoušejte jedno téma zcela ZDARMA. Stáhněte si Funkce I. Nakupte 5 libovolně vybraných témat (původní cena 745 Kč) za 596 Kč
 4. Obsah 11. dílu: STEREOMETRIE II. Metrické vlastnosti, Hranol a jehlan, Válec a kužel, Komolý jehlan a komolý kužel, Koule a její části, TIPY K MATURITĚ, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, Výsledky. Kapitoly všech dílů mají jednotnou struktur
 5. Stereometrie: Kvádr : V = a.b.c Krychle: V = a3 u = a√3 Válec: V = r2.v S = 2 r.(r+v) Jehlan : S P - plocha podstavy plášť Kužel: s - strana kužele Komolý jehlan:) S = S pláště + S p1 + S p2 Komolý kužel: Koule a její části: Celá koule: Kulová úseč:.
 6. Stereometrie a Prostorový úhel · Vidět víc » Válec. Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Nový!!: Stereometrie a Válec · Vidět víc » Přesměrování zde: Prostorová geometrie, Prostorové geometrické útvary
 7. Válec a kužel (řešení k cvičením z učebnice) Řešení k cvičením z učebnice Matematika s nadhledem od prváku k maturitě - Stereometrie II. (11

Válec je jednou z jednoduchých trojrozměrných obrazců, které jsou studovány ve školním kurzu geometrie (sekce stereometrie). V tomto případě často existují úkoly týkající se výpočtu objemu a hmotnosti válce, jakož i stanovení jeho povrchové plochy. Odpovědi na označené otázky jsou uvedeny v tomto článku rotační válec - přímka s je kolmá na rovinu podstavy; kosý válec - pokud přímka s není komá ana rovinu podstavy (tj. přímka s svírá s rovinou podstavy úhel jiný, než je 90°) Kruhový kužel. Nechť je dán kruh a bod V, který neleží v rovině kruhu Diplomová práce se zabývá výukou stereometrie na středních školách. Ta probíhá na mnoha školách ještě pouze pomocí užití tabule a křídy, popřípadě modelů těles. V následujícím textu se budeme soustředit na výuku stereometrie v takovém pojetí, ve kterém by mohla být usnadněna užitím programu GeoGebra 3D

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Test je složen z celkem 15 uzavřených otázek s nabídkou možných odpovědí - většinou pěti- a je určen pro matematiku, lze jej však využívat i v různých seminářích z matematiky ve vyšších ročnících , zejména ve čtvrtém, především k opakování učiva 2. ročníku, je možné jej však užít i jako motivační válec - projekce válec - rozložení 2D sítě válec - stereometrie válec - vystřihovánka velký dvanáctistěn - popis. černá díra - sliceform čtverec - opsaná, vepsaná kružnice čtverec, strana a - konstrukce čtyřstěn - dualita čtyřstěn - popis čtyřstěn - řezy čtyřstěn - stěny čtyřstěn - vystřihovánka dutá. Matematika pro 1. až 3.ročník středních škol. Do učebnice je zařazeno učivo všech tří ročníků, je však uspořádáno podle jednotlivých témat: planimetrie (základní pojmy, úhel a jeho velikost, rovinné obrazce, shodnost, obvod rovinných obrazců, obsah rovinných obrazců) a stereometrie (základní pojmy, tělesa, povrch těles, objem těles)

9. ročník - 6. Jehlan, kužel, koule 6 Příklad : Je dán kužel o průměru podstavy d = 20 cm a výšce v = 12 cm. Vypočtěte : a) obsah pláště b) obsah podstavy c) povrch kužele d) objem kužel Stereometrie. 5.2. Kužel a válec. CISTERNA S NAFTOU TĚŽBA PÍSKU HUDEBNÍ PAVILON DÁRKOVÁ BALEN. Válec má obsah podstavy 100π cm 2 a výšku 12 cm. Kolikrát je větší objem válce s dvojnásobným poloměrem podstavy? 6. Dvě rovnoběžky f, g jsou protnuty přímkou h v bodech A, B tak, že vzdálenost těchto bodů je 20 cm a odchylka přímek f, h je 60°. Určete vzdálenost bodu B od přímky f STEREOMETRIE - POVRCHY A OBJEMY TĚLES 1. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka tohoto tělesa, jestliže válec i kužel mají stejné obsahy plášťů a poloměr podstavy válce je 3 cm Z plastelíny jsme vytvo řili válec o výšce 12 cm. Pak jsme ho p řem ěnili na kužel s podstavou shodnou s válcem. Jaká je výška kužele? 6. Čtverec o stran ě 3 cm se otá čí kolem své úhlop říčky. Vypo čtěte objem takto vzniklého Microsoft Word - stereometrie.doc Author: Karel Valte

Stereometrie: Válec vepsaný do jehlanu - Poradte

Procvičování Maturitních Příkladů Stereometrie Objemy

 1. Při studiu stereometrie je jedním z hlavních témat válec. Plocha bočního povrchu je považována, pokud ne za hlavní, pak za důležitý vzorec při řešení geometrických problémů. Je však důležité pamatovat na definice, které pomohou orientovat se v příkladech a dokazovat různé věty
 2. V podstavě rovnostranného válce poloměru r je vedena tětiva délky r. Rovina proložená touto tětivou rovnoběžně s osou válce rozdělí válec na dvě úseče. Určete objem a povrch větší z nich. Objem tělesa spočítáme jako součin obsahu podstavy a výšky tělesa
 3. Příklad 4: Stereometrie - řez krychle. Objevujte materiály. Středová souměrnost, úsečka, mnohoúhelník. jV_NMnM_NG_Přirozená čísla_trenáže
 4. Příklady - stereometrie Růžena Blažková, Irena Budínová Krychle, kvádr 1. Vypočítejte objem krychle, jejíž povrch je 96 cm2. Jak vysoký je válec, jehož plášť má obsah rovný obsahu jeho podstavy. 4. Vypočítejte rozměry válcové nádoby, která má objem 1 litr a výška je rovna průměru.

Stereometrie - vsb.c

02 povrch válce - YouTub

 1. Název: Planimetrie a stereometrie Téma: Objemy a povrchy těles Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 20 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. V prezentaci jsou zavedeny pojmy objem a povrch tělesa, je zmíněn Cavalierův princip
 2. OBJEMY A POVRCHY TĚLES 1, Vypočtěte objem a povrch trojbokého hranolu, jehož všechny hrany mají velikost 12 cm. 2, Vytvořte obecný vzorec pro výpočet povrchu a objemu pravidelného osmistěnu s hranou a. 3, Osovým řezem rotačního kužele je rovnoramenný trojúhelník obsahu 1600 cm2 s úhlem při hlavním vrcholu o velikosti 30
 3. Silniční válec má průměr 1,60 m a šířku 260 cm. Kolik m2 cesty urovná, když se otočí 30-krát? Šaškova čepice má tvar rotačního kužele. Vypočítejte kolik papíru je třeba na čepici 35 cm vysokou na obvod hlavy 70 cm.
 4. Stereometrie · Část geometrie, která se zabývá studiem geometrických útvarů v prostoru. Základní geometrické útvary: Přímka je určena dvěma různými body. Rovina je určena třemi různými body neležícími v jedné přímce. Libovolná rovina rozděluje prostor na dva navzájem opačné poloprostory a je jejich hraniční rovinou
 5. Státní maturita z matematiky online včetně vzorových zadání testů, maturitních příkladů a tipů ke státní maturitě z matematiky. Státní maturita z matematiky není jednoduchou maturitní zkouškou, proto je dobré být na maturitu z matiky připraven dřív, než vás překvapí státní maturita
 6. Základy stereometrie Volné rovnob. promítání, základní vlastnosti pravoúhlého promítání, přehled zobraz. metod 2. Kótované promítání Válcová plocha, válec, jeho průměty Rovinný řez válcové plochy, rot. válce Vzájemná poloha válce (válcové plochy) a přímk
 7. Stereometrie 03 (povrch a objem těles) Geometrické těleso je prostorový omezený souvislý geometrický útvar. Jeho hranicí nazývanou také povrchem je uzavřená plocha. 1. Pravidelný n-boký kolmý hranol Povrch je tvořen dvěma shodnými podstavami (pravidelnými n-úhelníky) a pláštěm, který je Válec (poloměr podstavy.
Stereometrie

Stereometrie - Wikipedi

Příklad: Sestrojte průnik přímky p=PQ s rotačním válcem, jehož jedna podstavná kružnice k(S,r) leží v půdorysně π; bod P leží v rovině dolní podstavy a bod Q leží v rovině horní podstavy válce. zadání úlohy; přímkou p=PQ je proložena rovina ρ=PQQ 1 kolmá k půdorysně π; rovina ρ protíná daný válec v obdélníku 122'1'. Základní stereometrické věty. I ve stereometrii platí některé věty, bez jejichž znalostí bychom nebyli schopní vyřešit jediný příklad a nic z této kapitoly by nebylo nezpochybnitelné

Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklad

05_Zatec_Kvarteto_Stereometrie_32_lic_ 1_rub_18_11_2013.indd 1 18.11.2013 21:59:39 JEHLAN 2 1 3 4 povrch síť VÁLEC 2 1 3 4 povrch síť. Válec má povrch . Úhlopříčka osového řezu je u=5dm. Určete jeho objem. Hrany dvou krychlí jsou v poměru 3:2, povrch první krychle je o větší než povrch druhé krychle. Určete hranu třetí krychle, jejíž objem se rovná součtu obou krychlí.. Planimetrie a stereometrie : Trojúhelník- zákl. pojmy, Trojúhelník - pracovní list Pravoúhlý trojúhelník I. část Pravoúhlý trojúhelník II. část Užití trigonometrie Trigonometrie - pís.práce Obvod a obsah rov. obrazců Obvod a obsah rov. obrazců Pravidelné mnohoúhelníky Oblouková a stupňová míra Převody jednote pojmů válec, kružnice. Druhá mocnina a odmocnina - přirozených čísel - celých čísel - desetinných čísel Stereometrie - hranol, jehlan, kužel, koule Základy finanční matematiky . Title: Masarykova základní škola v Tanvalde - Školní 416.

Stereometrie 1 - Volné rovnoběžné promítání - GeoGebr

Stereometrie Volné rovnoběžné promítání válec kužel komolý kužel koule a její části kulová plocha a její části Analytická geometrie Souřadnice Aktivně ovládá zavedení soustavy souřadnic na přímce, v rovině a prostoru Vypočítá souřadnice střed válec - sliceform válec - stereometrie válec - typy válec - vystřihovánka. Stránka 17 z 17 velký dvacetistěn - popis velký dvanáctistěn - popis velký hvězdicovitý dvanáctistěn - popis Kultura Çatalhöyük svatyně č. 10 - galerie dórský sloup dřevěná sošk STEREOMETRIE Il Metrické vlastnosti Hranol a jehlan Válec a kuŽel KomolO jehlan a kužel Koule a její tásti TIPY K MATURITÉ, NEJCASTÊ]Šf CHYBY VÝSLEDKY Symboly užívané v O úloha obtížnosti úloha nejvyšší obtünosti .79 .99 úloha v angližtinë MATEMATIKA S NADHLEDEM OD PRVÁKU K MATURITË STEREOMETRIE 11 / 11. DI Stereometrie - kužel, válec, koule a její části 22. Funkce s absolutními hodnotami, rovnice a nerovnice 23. Grafické řešení soustavy lineárních rovnic a nerovnic 24. Vektory, počítání s vektory 25. Goniometrické funkce, rovnice, úpravy goniometrických výrazů. Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovin; Kolmé promítání na dvě průmětny - Mongeovo promítání; Hranatá tělesa a jejich zobrazení v MP; Průniky hranolů a jehlanů přímkami a rovinami; Elipsa; Konstrukce kružnice v MP; Válec; Oktáva volitelný předmě

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí 562 01 Česká republik 18 - Stereometrie 1. Objem kvádru ABCDEFGH se čtvercovou podstavou je 64 cm3.Odchylka tělesové úhlopříčky AG od roviny podstavy je 45° Zítra to DÁTE! Přátelé, moc vám držím palce. Určitě to dáte. Ať vás všichni velcí matematici historie provází :-). Marek http://www.mathematicator.co Matematika polopatě (nesprávně také matematika po lopatě) je web zaměřený pro děti, žáky a studenty základních, středních a vysokých škol

STEREOMETRIE - vzorc

Didaktika matematiky KAG/MDIM7 Stereometrie a prostorová představivost Některé příčiny nízké úrovně prostorové představivosti Motto: Geometrie je do školy nevhodná. 10 modelů - (krychle,kvádr,hranol tříboký,kužel,jehlan,válec,pravidelný 4stěn,hranol šestiboký,jehlan-podstavec čtverec,jehlan-podstavec. 7. Stereometrie 7.1 Tělesa − charakterizovat jednotlivá tělesa (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části), vypočítat jejich objem a povrch; − užívat jednotky délky, obsahu a objemu, provádět převody jednotek Válec a kužel. 1 Téma 6: STEREOMETRIE (povrchy a objemy těles) 1) Mezi. Ukážky úloh na písomné prijímacie skúšky z matematiky Příklady na test HRANOL, VÁLEC, JEHLAN, KUŽEL. výsledky: Author: martin Last modified by: martin Created Dat

Příklad: Válec - slovní úloha z matematiky (3135

Stereometrie 1) V uzav řeném sklen ěném kvádru s hranami délek 30 cm, 60 cm a 80 cm je obarvená voda. Postavíme-li Válec uválí za 5 oto čení 33 m 2. 10) Krychle má 12 hran, jedna hrana má velikost 24 2 12 =cm . Povrch krychle je S a cm= = ⋅ =6 6 2 242 2 2 Matematika pro gymnázia - Stereometrie . Učebnice Matematika pro gymnázia Stereometrie je součástí monotematické řady učebnic pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací.Lze ji využít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách - rotační válec, jeho síť - řez válce rovinou - kulová plocha - řez kulové plochy rovinou - rotační kužel a jeho síť - eliptický řez kužele - parabolický řez kužele - hyperbolický řez kužele Matematika - analytická geometrie - kuželosečky Matematika - planimetrie a stereometrie Soutěž založil Mgr. Milan Rakušan v roce 1993. Od 7. ročníku pokračoval v organizaci soutěže Mgr. Aleš Kubíček a od roku 2006 je hlavním organizátorem Mgr. Vít Hanák

Objem koule | Mathematicator

Stereometrie Mathematicato

Studijní texty ve formátu PDF V této sekci budou postupně zveřejněny studijní poznámky z matematiky a fyziky pro 1. až 4. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročníky víceletého gymnázia Pojmenování základních prostorových útvarů - krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan Online příprava k přijímačkám Kurz obsahuje 5 testů nanečisto z matematiky , výuková videa s podrobným vysvětlením testových otázek a živý webinář s lektorem

Úkol: Rotační válec - slovní úloha z matematiky (1548), kruhKužel v rovnoběžném promítání – GeoGebra
 • Příprava podlahy pro vinyl.
 • Podprsenka plunge bra.
 • Vysavač hoover capture.
 • Mapa metra praha 2018.
 • Gradientní filtr.
 • Skupina ostrovů v indickém oceánu.
 • Cholecystitida.
 • Třídění odpadu pdf.
 • Vasco de gama mapa.
 • Sluneční brýle uvex.
 • Irischer wolfshund züchter.
 • Lig conicum.
 • Dárek pro kamarádku k 15. narozeninám.
 • Bed of roses text.
 • Velká kuchařka čech a moravy obsah.
 • Okrasný zázvor.
 • Silvercrest rádio dab .
 • Platina kov.
 • Dětské závěsy pro kluky.
 • Jak slozit teepee.
 • Poklop na vodomernou sachtu.
 • Travní semena obi.
 • Koprová omáčka s uzeným masem.
 • Reformace v anglii.
 • Prsteny pro zamilované.
 • Wiki chlorofil.
 • Česká spořitelna volná místa.
 • Rushmore 1998.
 • Česko španělský překladač.
 • Hathořin chrám.
 • Determinant z matice 4x4.
 • Pletení košů.
 • Weby o cestování.
 • Boty na latinu.
 • Holter krevního tlaku.
 • Bohumil hrabal ostře sledované vlaky pdf.
 • Duchové na českých hradech.
 • Hra pro dva tablety.
 • Akce hradec králové.
 • Nicki minaj 2017.
 • Ramen video recept.