Home

Slova mnohoznačná obrázky

Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice obrázků - slova, která mají více významů. Říkáme jim slova mnohoznačná Id: D3501 Autor: Mgr. Dagmar Tichá Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Slova jendoznačná a mnohoznačná Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Slova mnohoznačná základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období Statistik

Slova Mnohoznačn

 1. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5), Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace Pracovní list je určen k procvičení slov vícevýznamových. Je zpracován v obrázkové formě a vede žáka k větší samostatnosti při hledání jiných významů mnohoznačných slov
 2. Slova mnohoznačná vznikají na základě přenášení významu - metafory a metonymie. Při metaforickém přenesení významu mají dva jevy vnější podobnost: list (list stromu, list papíru), oko (orgán zraku, oko na punčoše, pytlácké oko, oko na polévce), kořeny (kořeny rostliny, původ)
 3. Od homonym se liší slova mnohoznačná (polysémantická). Zatímco u homonym je formální shoda v podstatě náhodná, jednotlivé významy nemají vzájemnou souvislost, různé významy mnohovýznamových slov souvislost mají a vznikly posunem základního významu na základě podobnosti. Příkladem je slovo oko

Doplň slova MNOHOZNAČNÁ. Obrázky nahoře ti napoví. Pak stiskni KONTROLA. Navštívili jsme v Karviné. Na střeše se uvolnila cihlová . Na notové osnově leží houslový . Učíme se anglický . Nad umývadlem kape vodovodní . U hrníčku se ulomilo Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202

Mnohoznačná slova datakabinet

To psisko mi nesmí na oči! Ty můj pejsánku. Hafan je to! Čokl! Nemluv tak, je to pes. Aneb jak do slov vstupují emoce. A mění neutrální slova na ta lichotná a hanlivá. Znáte to. Někdy se zdravě naštveme, někdy lítostivě rozněžníme. Odráží se to i na slovech, která si bereme do úst. Slova neutrální • Žák pojmenuje mnohoznačná slova. • Žák rozliší jednoznačná a mnohoznačná slova. • Žák definuje jednoznačná a mnohoznačná slova. Jazykový cíl: • Žák pojmenuje a zapisuje nová slova a spojí je s obrázkem (významem). • Žák rozlišuje jednotné a množné číslo (varianty oči - oka). Slovní zásoba Id: D3981 Autor: Mgr. Michaela Hlaváčová Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Mnohoznačná, jednoznačná slova, sousloví Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Slova jednoznačná a mnohoznačná 1. Třídění. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky. Spustit Zpět na výběr cvičení .. Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená. nadřazené slovo: ŠKOLA tabule šroubovák aktovka autíčk

Slova mnohoznačná - Digitální učební materiály RV

Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma jednoznačná - zelený, mládež, termíny - skalpel, kyslík, vlastní jména - Praha, citoslovce - mňau mnohoznačná - většina slov má význam: a) primární (základní) - oko (orgán), kohoutek (malý kohout) Sumerové (nejprve obrázky, pak klínové písmo), Inkové. Č : PS - str. 92, str. 95 vystřihni pexeso a procvičuj slova mnohoznačná (mají více významů)-učebnice str. 87 opakuj ústně - Písanka další 2 stránky ( nezapomeň u psaní správně sedět a dotahovat písmenka od linky k lince ) Kdo má chuť tak malovací papíry do češtiny: WP_20200603_07_03_58_Pro.jp Poznámka: článek se pravidelně aktualizuje podle obsahu webu. Na našich stránkách si můžete prohlédnout ilustrovaný přehled vyjmenovaných slov.U každého vyjmenovaného slova naleznete obrázek, který se k danému slovu nějakým způsobem vztahuje (buď je to přímo vyjmenované slovo nebo k němu příbuzné slovo).Obrázky Vám zpříjemní učení a zároveň Vám mohou. Žák bude pojmenovávat obrázky, přiřazovat je ke slovům nadřazeným, tvořit slova podřazená, vyřazovat pojem, který nepatří mezi slova [] ZUBÍ nebo ZUBY? - význam slova Pracovní list slouží k procvičení učiva o významu slov. Žák si zopakuje slovní druhy a slova mnohoznačná Český jazyk - 3. ročník, slova mnohoznačná Nakresli obrázky k těmto větám, všímej si významu zvýrazněných slov (vysvětli) : Král si nasadil na hlavu korunu. V koruně stromu je ptačí hnízdo. Mám v peněžence deset korun. V místním zámku prý straší. Zlomil se mi klíč v zámku. Listy v knize jsou roztrhané

Video: Slova vícevýznamová s obrázky - Školáci

Slova mnohoznačná - Rodicka

Homonyma a slova mnohoznačná. Rozsáhlý seznam homonym a mnohoznačných slov v češtině a kartičky na hru s těmito slovy v PDF. Ke článku a k odkazu na PDF. Bingo se vzájemně se rýmujícími obrázky. Ke článku a k odkazu na PDF. Tichá pošta: rýmované věty. Kartičky s větami s rýmy na hraní tiché pošty slova mnohoznačná - koruna stromu X koruna na hlavě X koruna mince . slova nadřazená - ke slovu jablku je slovo nadřazené ovoce . slova podřazená - ke slovu ovoce je slovo podřazené jablko . slova souřadná - ke slovu jablko je slovo souřadné hruška . slova citově zabarvená - hanlivá (babizna) X lichotivá (babička Začaly jste mi posílat vaše obrázky a co pěkného jste dokázaly už udělat. Mám velkou radost. Snad to takto zvládají všichni. Maminkám i tatínkům děkuji, že vám pomáhají. Jste odpočatí, tak určitě všechny úkoly na dnešek zvládnete. Zdraví . paní učitelka . ČJ pracovní sešit. str. 17/ 1, 2 slova mnohoznačná 20. 10. Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná - růžový sešit - str. 11/5 - doplnit do vět slova mnohoznačná podle nápovědy na obrázcích + obrázky si vybarvit; barevně si podtrhnou rámeček - slova mnohoznačná - učebnice - str 5 /2 - slova v nabídce roztřídit do školního sešitu na slova jednoznačná a.

na další řádek napiš - Slova mnohoznačná jsou slova, která mají dva nebo více významů. Čítanka str. 36 - doplňujte přísloví o zvířatech podle nápovědy. Do sešitu ČTENÍ napiš datum, na nový řádek nadpis Přísloví o zvířatech Jsou to slova MNOHOZNAČNÁ = slova, která mají více významů. V učebnici na str. 41 ve cv. 1 Agáta našla ve větách slovo OKO, které má pokaždé jiný význam. Nezapomeňte si přečíst žlutý chlívek se zeleným vykřičníkem. V pracovním sešitě na str. 27 cv. 1 určitě poznáte, kterým slovem pojmenujeme obrázky

Watch all of our videos ad free with our app (desktop, apple, or android):https://www.thesingingwalrus.tv/Only $4.99 USD per month and $44.99 USD for a year!.. Slova mnohoznačná poznáváme z kontextu věty, příkladu. B) Slova souznačná a protikladná = slova souznačná . Děti musí najít slova souznačná. Učitel diktuje slova stejného či podobného významu. Úkolem žáku je poznat tyto slova

PPT - Připravte si papír a tužku a zopakujte si všechna

Slova mnohoznačná - Poradte

Slova mnohoznačná: mající několik významů, označují více věcí. mnohoznačná slova mají význam základní a další významy jsou přenesené. přenesení významu podle vnější podobnosti = metafora. Přenesení významu na základě vnitřní podobnosti = metonymi Z daných obrázků urči slova mnohoznačná a jednoznačná. Na tabuli jsme si předem připravili různé obrázky slov jednoznačných i mnohoznačných. Děti vyvoláváme k tabuli, mají za úkol najít slova mnohoznačná a zdůvodnit je. Dáme je do sloupečku pod nápis slova mnohoznačná Slova mnohoznačná. Děti vyhledávají dvojice slov, která stejně znějí , ale mají jiný význam. Doplňují správné obrázky do vět v obr. čtení

1. Nakresli obrázky mnohoznačných slov. RUČIČKY KOHOUTEK KLÍČ ZÁMEK KORUNA LIST OUŠKO STOLIČKA OKO KOŠÍK ZUB JAZYK 2. Tvoř věty, ve kterých použiješ slova mnohoznačná, podle vzoru. /Král nosí na hlavě korunu. Nepůjčíš mi korunu? / Bolí mě zub. Na hřebenu se mi zlomil zub. Teče nám kohoutek v koupelně Význam slova: Slova jednoznačná a mnohoznačná: 04b: 5: Český jazyk: Význam slova: Slova jednoznačná a mnohoznačná. Čj - učebnice str. 35/přečíst cv. 3 - slova MNOHOZNAČNÁ připravila jsem pro Vás obrázky s vyjmenovanými slovy po B pro lepší zapamatování. Vystřihněte si je, každý si vymalujte podle svého uvážení a vlepte si je do pracovního sešitu na vyjmenovaná slova. Soubor najdete dole pod článkem

- slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / II - slova citově zabarvená - slova citově. Čj - procvičovali jsme tvary slovesa být - učebnice - str. 32 / cv.3 - ústně, cv. 4 - písemně do sešitu, dále jsme opakovali tvrdé a měkké souhlásky a slova mnohoznačná Aj - opakovali jsme známá slovíčka, barvy a čísla, procvičovali věty na str. 17 v učebnici, na str. 18 jsme dělali poslech - cv.2, PS - prošli jsme. (!datum) nadepiš Slova mnohoznačná a namaluj alespoň 4 různé obrázky mnohoznačného slova oko a alespoň 3 různé obrázky mnohoznačného slova klíč . M Ze včerejší online hodiny už víte, že nás dnes čeká pravoúhlý trojúhelník. Otevři si učebnici na s. 29 a připomeň si, co o pravoúhlém už víme procviČujeme slovesa - osobu, ČÍslo, Čas, zpŮsob. celý příspěvek | rubrika: jazyk ČeskÝ. klauni - test. 24. 4. 201

Doplň slova MNOHOZNAČN

Pracovní list slouží k procvičení učiva o významu slov. Žák si zopakuje slovní druhy a slova mnohoznačná. Bude doplňovat i/y, pracovat s chybou a luštit tajenku. Součastí je řešení Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet). Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý)

Snad jste nezapomněli, co jsou slova mnohoznačná - jedno slovo má více významů.. Pak se dáme do předpon - v učebnici na straně 30. Cvičení 1 uděláme zase společně (Zoom) a do sešitu zase jako dnes - 4/30 -složte slova, napište do SŠ a připište ještě jednu,dvě věty s těmi slovy vyjmenovaná slova po m opakování pod. jmen (rod, číslo, pád) popis březen. vyjmenovaná slova po p slova přejatá, mnohoznačná, nadřazená, podřazená pranostika, bajka, pohádka duben. vyjmenovaná slova po s slovesa (osoba, číslo, čas) přídavná jména květen. vyjmenovaná slova po v, z zájmena poezie, povídka červe a) slova trvale nepřízvučná b) slova připojující se před přízvučné slovo c) slova připojující se za přízvučné slovo. 22. Rychlost mluvené řeči se nazývá: a) intonace b) frázování c) tempo . 23. Vyber zavřené slabiky ve slově . nejlepší: a) nej b) lep c) ší . 24. Hlavní přízvuk v českých slovech je: a. Dál probíráme vyjmenovaná slova po V . Tento týden si opět pohrajte s kartičkami, které si vyrobili. Umíte už určitě celou řadu nazpaměť mnohoznačná - opakujeme: Nakresli obrázky dalších mnohoznačných slov. RUČIČKY. OUŠKO. KOHOUTEK Slova jednoznačná a mnohoznačná Pojmenuj tyto obrázky. Slova mají ustálený význam. Proto se dorozumí například mladík z Prostějova se starší paní z Českých Budějovic. KLOBOUK HRNEK STŮL ZEBRA Jé, děkuju. Ty jsi prostě jednička, babi. Napekla jsem ti jablečnou buchtu, kterou má

Slova jednoznačná a mnohoznačná by Anna Čermákov

Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Slova jednoznačná a mnohoznačná. ČJ/Š - nalepte nebo opište poslanou přílohu. ČJ/PS - str.7/3, 3a, 4, 4a - pošlete na opravu. Všechny přílohy najdete na Bakalářích nebo na Škole v pyžamu Český jazyk - opakujeme a připravujeme se na prověřovací test učiva ze 3. ročníku- vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, mluvnické kategorie, slova opačného významu, slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, nadřazená a podřazená. Určování druhů vět. Prosím o důsledné nacvičování zadaných diktátů Rozděl obrázky. 3 Vyber si tři slova mnohoznačná a s každým z nich utvoř 2 věty ( použij vždy v jiném významu). Věty napiš do sešitu. oko, chlapec, zámek, kohoutek, klika, lopatka, stolička, hřeben, sešit, kniha NENA. GIFY ­ NENA [online] - Stejnou pastelkou vybarvi slova protikladná ve cvičení 1. - Ve 2. cvičení do křížovky doplň slova protikladná a tajenku nakresli do rámečku. - Do 3. cvičení dopiš k daným slovům slova protikladná. - Pod obrázky 4. úkolu napiš slova protikladná, obrázky si můžeš vybarvit

Slova neutrální a citově zabarvená - lichotná a hanlivá

ČESKÝ JAZYK - slova mnohoznačná: projdi si v učebnice str. 24/1 ústně, do sešitu ČJ1 napiš nadpis 4) SLOVA MNOHOZNAČNÁ - opiš žlutý rámeček nahoře. Ze cv. 2 si vyber jeden obrázek, nakresli jej a napiš 2 věty s různým významem tohoto obrázku. Nezapomeň, věta začíná velkým písmenem a končí tečkou Seznam stránek s kde najděte obrázky a fotografie různích dizajnových řešení Rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma, antonyma a homonyma a vysvětlí rozdíly mezi nimi. Uvede příklad . Hra elektronická Hezky česky | ve slově slova nadřazená, podřazená a souřadná dvojhlásky au, ou a.

Mnohoznačná slova a homonyma datakabinet

3. Jak Osa Souměrnosti rozdělila obrázky 4. Levá = pravá 5. Dej přednost v jízdě 6. Cestujeme vlakem s desítkovou soustavou 7. Násobení starých Indů 8. Dvakrát měř, jednou řež 9. Zlomky, ty jsou zábava 10. Zvířátka z farmy 11. Dřívkování pro pokročilé 12. Nakupování (do 20 000) 13. Dřívkování pro. Čj - seřaď vyjmenovaná slova po B na kartičkách postupně (alespoň 3krát). K tomu je roztřiď na podstatná jména, slovesa a přídavná jména (ukázka na VK). V těchto třech sloupcích ještě seřaď podle abecedy

DUMY.CZ Materiál Slova jednoznačná a mnohoznačná

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Význam slova. slova jednoznačná, mnohoznačná. synonyma, homonyma. slova citově zabarvená, odborné názvy. S: Řády a pravidla. pravidla slušného chování Obrázky 0; Nebyly nalezeny žádné obrázky. Komentáře. K zasílání komentářů je nutné se přihlásit Týdenní plán 29.-3.10. ČESKÝ JAZYK Opakování dokončené cvičení z PS s.4-5 SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ PSs.6-7 Učebnice s.10 / cv.1 ústně Ve cvičení najdi a vypiš všechny slovní druhy ( kromě částic), od každého slovního druhu najdi jeden příklad Učebnice..

Párové souhlásky, Slova mnohoznačná a homonyma, Přírodní společenstva, Živočichové a rostliny v okolí lidských obydlí Cena za 1 z těchto souborů činí 55 Kč., Soubory s pracovními listy, obrázky, říkadly a omalovánkam

 • Výkup šišek cena.
 • Tampony s probiotiky.
 • Operace menisku průběh.
 • Komprese fotek pro email.
 • Pavel liška ronja lišková.
 • Lego ninjago film.
 • Cadillac eldorado 1976.
 • Dýňová polévka hokaido s kokosovým mlékem.
 • Candelaria molfese.
 • Origami šaty návod.
 • Afazie slovnik.
 • Saint exupery wiki.
 • Zakrslá ovce prodej.
 • Kontejner na textil praha 9.
 • Druhy kominu.
 • Mouse dezert.
 • 1949 hudba.
 • Toyota celica 1.8 vvti 105kw.
 • Jak udelat kraba.
 • Zamlklé těhotenství kdy nejčastěji.
 • Výměna spz při přepisu 2019.
 • Icarly hry.
 • Simulator games.
 • Amazonky divadlo.
 • Velko pneu slevovy kod.
 • C dvourozměrné pole.
 • Kvalitní kancelářské křeslo.
 • Nocni kavarna obraz.
 • Magic mouse 3.
 • Roden mr olympia.
 • Dámské ponožky bellinda.
 • Dlouhá spodnička.
 • Vodomil.
 • Aquadream pure wooden.
 • Vsprace.
 • Jakou barvu na plechovou lod.
 • Život v libanonu.
 • Puberta v 9 letech.
 • Airbus a380 emirates.
 • Opak hypochondra.
 • Žádost o ukončení studia na střední škole vzor.