Home

Philmuni knihovna

E-prezenčka Ústřední knihovna FF M

Služba E-prezenčka. Umožňuje prohlížení více než 13 tisíc naskenovaných knih na počítačích v knihovně a mimořádně online. Pokud kniha v E-prezenčce není, můžete navrhnout její vložení Kontakt. knihovna.ujba@gmail.com. E-mail slouží např. pro žádosti o prodloužení výpůjční doby. Můžete také předem napsat knihovnici, o jakou knihu máte zájem a kdy byste si ji rádi přišli vyzvednout: bude pro vás připravená

Naše knihovna Baltistik

 1. knihovna klasickÉ filologie a dĚjin starovĚku . knihovna oddĚlenÍ pravĚkÉ archeologie a pŘednÍho vÝchodu . novoŘeckÁ knihovna . umÍstĚnÍ knihovnÍho fondu . uŽiteČnÉ odkazy (externí zdroje) aktuálně kalendář akcí aktuality.
 2. Knihovna Hanse Beltinga Dne 19. února 2016 byl v přízemí naší budovy na Veveří 28 slavnostně otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, jenž naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky
 3. Nejnovější příspěvky * Nouzový provoz knihovny * 11.11.2020 9:04 Publikoval Petra Hromádková. Na základě přepnutí univerzitního semaforu na červenou od 12. října 2020 je zakázán přístup do budov MU pro veřejnost, studenty i absolventy...
 4. Knihovna HU; Klub Masarykovi historici Historický ústav FF MU. 2. 10. Sympózium Nesvoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách . SYMPOZIUM ODLOŽENO. 2. 10. Zahájení semestru pro první ročníky . Aktualizace sdělení 2. 10. 2020 odpoledne. 5. 8..
 5. 23. 11. Děkan fakulty ocenil vynikající práce studentů i akademiků a nově také přínos k popularizaci vědy . Cenu děkana fakulty obdrželi studenti za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce
 6. Knihovna univerzitního kampusu Fondy lékařské fakulty, fakulty sportovních studií, přírodovědecké fakulty - chemie, biochemie, biologie, životní prostředí, CEITEC; Lékařská fakulta (knihovna UKB) Pedagogická fakulta Právnická fakulta Přírodovědecká fakulta.

Knihovna Akademie věd ČR. Digitální knihovna NTK Národní technická knihovna. Major Libraries. Moravská zemská knihovna. Národní knihovna České republiky. Knihovna Akademie věd ČR. Městská knihovna v Praze. Národní technická knihovna. Národní lékařská knihovna v Praze Knihovna je důsledně prezenční, nicméně v omezeném rozsahu je možné kopírování za stanovený poplatek. V knihovně lze rovněž zakoupit publikace Oddělení archeologie. V knihovně nelze rušit telefonováním ani hlasitým hovorem, bez ohledu na odbornost řešené problematiky Knihovna Semináře dějin umění byla založena na Masarykově univerzitě v roce 1926. Jejím jádrem se především staly knihy získané zakladatelskou činností prof. Eugena Dostála (1889-1943), prvního profesora dějin umění na brněnské univerzitě). Významnou součástí nové knihovny se později stala navíc uměleckohistorická část soukromé knihovny spisovatele.

E-mail: knihovnakds@phil.muni.cz. O knihovně. Na Katedře divadelních studií je studentům k dispozici také katederní příruční knihovna. Funkce knihovníků v ní zastávají sami studenti katedry. Kromě široké škály knih a časopisů vztahujících se k tématu divadla nabízí knihovna studentům také možnost studia v jejích. Více než 10.000 svazků. specializované literatury z archivnictví, pomocných věd historických a dějin správ

22.-23.9. bude knihovna uzavřena z důvodu konání exkurze a 30. 9. z důvodu konání doktorských a rigorózních zkoušek také. Případné změny otevírací doby, případně její využití pro výuku bude zveřejněno v aktualitách a na facebookových stránkách Ústavu.. Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří O knihovně. V současné době má ústřední knihovna (ÚK) přes 225.000 svazků v uzavřených skladištích a studovny pro 400 studentů s volným výběrem kolem 135.000 knih. ÚK FF slouží především akademické obci fakulty, odborná veřejnost a ostatní zájemci mají neomezený přístup ke knihovním fondům ÚK formou prezenčních výpůjček Vítejte na stránkách Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (DK FF MU). Digitální knihovna poskytuje otevřený přístup k plným textům akademických prací (časopisů, monografií, sborníků) vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, ČR)

Knihovnická revue - K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění V tomto článku se Eva Víchová a Michal Lorenz věnují vymezení pojmu komunita, přehledu významných zjištění na poli komunitních studií, stanovují základní hranice a orientaci komunitní knihovny z těchto zkoumání vyplývající od čtvrtka 3. prosince 2020 je knihovna opět otevřena v běžné otevírací době, při zachování všech dosavadních pravidel 3R ( roušky, ruce, rozestupy ). Děkujeme za jejich respektování a těšíme se na vás. Dne 3. února 2016, v den 120. Aktuálně platná vládní nařízení bohužel neumožňují zachovat běžný provoz knihoven.. Knihovna ÚHV je tudíž uzavřena, základní provoz (půjčování a vracení knih) je zajišťován přes Výdejní místo Ústřední knihovny FF před Čítárnou (vchod přímo s ulice Arna Nováka, otevírací doba: pondělí až pátek, 10.00 - 15.00)

Knihovny a databáze ÚKS Ústav klasických studi

Ústřední fakultní knihovna se studovnou s možností přístupu na internet, kopírování, tisku a skenování. Dále nabízíme připojení notebooků na studovnách prostřednictvím bezdrátové sítě nebo kabelu, vazbu dokumentů, mezinárodní výměnu publikací i samoobslužné kopírování Ústřední knihovna FF MU opět zprovoznila výdejní okénko objednaných knih a knihovna Historického ústavu FF MU se k ní připojila a bude touto cestou půjčovat knihy ze svého fondu. Okénko bude otevřeno pondělí až pátek v rozmezí 10:00-15:00 v Čítárně - vchod z ulice Arna Nováka, nemusíte tedy vůbec do areálu FF MU

Knihovna Hanse Beltinga Seminář dějin uměn

Provoz knihovny v období nouzového stavu: Ústřední knihovna FF MU opět zprovoznila výdejní okénko objednaných knih a knihovna Historického ústavu FF MU se k ní připojila a bude touto cestou půjčovat knihy ze svého fondu. Okénko bude otevřeno pondělí až pátek v rozmezí 10:00-15:00 v Čítárně - vchod z ulice Arna Nováka, nemusíte tedy vůbec do areálu FF MU Welcome to the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University. The website provides open access to the full text of scholarly works (journals, monographs, proceedings) published at the Faculty of Arts, Masaryk University (Brno, Czech Republic) Knihovna. Norská knihovna je k dispozici každé pondělí od 15:45 do 16:30. Hledáte inspiraci? Materiály do seminářů? Přijďte se podívat, co máme! Knížky a časopisy půjčujeme na dobu dvou týdnů. Možnost kopírování, skenování Digitální knihovna. Databáze Husovy literární činnosti Přehled svazků Magistri Iohannis Hus opera omnia Spisy Mistra Jana Husa. Nahlédněte do spisů prostřednictvím naší digitální knihovny: Digitální knihovna. Knihovna klasické filologie Ve skladu je umístěn téměř veškerý fond, výjimku tvoří některé vybrané publikace z řad encyklopedií či řeckých a římských slovníků (sign. II, XII, XIII), které jsou v pracovně A217, dále sekundární literatura řecké a římské literatury a mytologie (sign

Digitální knihovna Arna Nováka zatím ještě není úplná. V současnosti jsou prostřednictvím digitální knihovny přístupné publikace z fondu Ústřední knihovny FF MU, nejčastěji vlastní Novákovy monografie a úvody a doslovy k dílům jiných autorů Masaryk University | Faculty of Arts | Arna Nováka 1 | 602 00 Brno | Czech Republi Pro přístup k těmto zdrojům využijte univerzitní počítačovou síť. Pro externí přístup (např. z domova, ze zahraničí, z externího pracoviště) můžete použít vzdálený přístup Antika - umění - poesie - literatura - dějiny - knihovny. KNIHOVNA vice na www_phil_muni_cz.jpg

Ústřední knihovna - Masaryk Universit

Historický ústa

Husova díla se dochovala v v bezmála 500 středověkých rukopisných kodexech 15. století, rozptýlených po zhruba 80 knihovnách a archivech celé Evropy. Naším cílem je zpřístupnit dosud nevydaná Husova latinská díla. Veškerá Husova latinská i česká díla vycházejí v ediční řadě Magistri Iohannis Hus Opera omnia (MIHOO) Elektronická knihovna ÚEE. Katedra/ústav v současnosti využívá dvou systémů, ELF a IS MU. E‑learning (ELF) je e-learningový systém provozovaný v rámci Filozofické fakulty MU. Viz e-learning kurzy - aktuálně přístupné elektronické kurzy katedry/ústavu.. Poznámky: (1) Vstup do většiny kurzů je omezen pouze na studenty MU, kteří jsou do příslušného předmětu. 15. 1. 2021. Termín odevzdání diplových prací se posouvá . Oznámení vedoucího Katedry divadelních studií o posunu termínu odevzdání diplomových prací v zimním semestru 2020 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze je příspěvková organizace a knihovna, kterou zřizuje Ministerstvo kultury České republiky, založil ji nevidomý hudební skladatel Karel Emanuel Macan, po němž je pojmenována.. Jejím hlavním účelem je zpřístupňovat nevidomým a zrakově postiženým osobám informace a umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova.

KISK FEST je 1. knihovnický festival a tento rok se uskuteční jeho 5. ročník.. První ročník byl současně l také oslavou 20. výročí založení Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.Letošní ročník bude probíhat od pondělí 18. května do soboty 23. května 2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Jednosemestrální intenzivní kurz pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů. Pracovníci Psychologického ústavu Vám v kurzu nabízejí Autor: Lukáš Rožnovský Klíčová slova: lingvistika, přirozený jazyk, umělý jazyk Synonyma:--- Související pojmy: nadřazené - jazyk, počítačové zpracování jazyka. podřazené - ---. Přirozený jazyk vs. umělý jazyk. Přirozený jazyk slouží především k vzájemné ústní a písemné komunikaci mezi lidmi a lze jej popsat dvěmi základními strukturami

Všechny budovy jsou uzavřené pro veřejnost, zaměstnance i studenty. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov. Výuka i zkoušky probíhá distanční formou. Knihovny jsou přístupné pro distanční příjem a výdej knih, ne však pro studium Race as Scenography in Jozef Ciller's Set Design and Katarína Holková's Costumes for Rastislav Ballek's Production of Othello at the Národní Divadlo Brno (2014 elf@phil.muni.cz. e-learning.phil.muni.cz. Telefon: +420 54949 1592. Mobil: +420 775 473 914. E-learningový systém ELF. Archiv ELFu (před PS 2016) Medial (knihovna videí) Info & networking. Newsletter Kanceláře e-learningu. E-learningové setkání ELFday. Blog EDmeet.in. Informace pro uživatele e-book: ADAM Z VELESLAVÍNA, Daniel. Kalendař hystorycký : krátké a summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého měsýce, přes celý rok : k nímžto s doloženjm let buďto od stwořenj swěta, aneb od narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné historyae, w rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných weselých y smutných, obecných i.

Semestrální pobyt díky programu ERASMUS je vynikající studijní, profesní i lidská zkušenost a mohu ji doporučit všem! Kromě akademických pracovišť můžete díky ERASMU pobývat i na pracovních stážích, tedy například ve firmách, privátních praxích, zdravotnických a dalších neakademických institucích Knihovna Historického ústavu FF MU, Brno. 485 To se mi líbí · Mluví o tom (3) · Byli tady (4). Knihovna Historického ústavu FF MU pondělí, středa, pátek 10,00 - 16,00 knihy si můžete DOPŘEDU.. knihovna ústřední otevírací doba PřF 6. květen 2013 Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Online nástroje pro cz knihovna.sci. muni.cz knihovna.phil.muni.cz ukb.mUni.cz/kuk ped.muni.cz/wlib la knihovna.sci.muni.cz knihovna.phil.muni.cz ukb.muni.cz/kuk ped.muni.cz/wlib law.muni.cz/knihovna ine nástrojů - . Ovšem pouze rý vám užitečné e, jak lehce vytvářet diagramy, dotazníky, seznamy, videa či online nástěnky. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTY více informací na našem webu Knihovna FF MU Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústřední knihovna, budova F Otevírací doba: po-pá 9-16 h, so, ne zavřeno knihovna.phil.muni.c

Jana Čecha kazatele v Bayrutu knížka křestánských pohádek - str. 47 [na přehled] Jana Čecha kazatele v Bayrutu knížka křestánských pohádek. 1536 Historik Tomáš Knoz popisuje, čím ho oslovila historie, proč nelze studovat jen krátká dějinná období nebo čím jsou specifické česko-lichtenštejnské vztahy. Vedle toho hodnotí přestavbu filozofické fakulty, kterou před lety jako proděkan pro výzkum a rozvoj řídil Knihovna FF MU, Brno. 3 252 To se mi líbí · Mluví o tom (48) · Byli tady (136). Jsme vysokoškolská knihovna, sloužíme hlavně studentům a akademikům z MU, zejména Filozofické fakulty. Rádi poskytneme.. Technické muzeum v Brně. 9.11.2020 TMB získalo vládní letoun Jak-40. TMB získalo vládní letoun Jak-40 Více než čtyřicet let sloužil Československu a České republice, zajišťoval dopravu prezidentů, velvyslanců, tajných agent

Knihovna SJS . Přijďte si počíst o Japonsku. Spolek japanistů MUNI . Stránky studentského spolku. Aktuálně Kalendář akcí Aktuality Studium Bakalářské studium Studium v zahraničí. Knihovna FF MU, Brno. 3,217 likes · 84 talking about this · 136 were here. Jsme vysokoškolská knihovna, sloužíme hlavně studentům a akademikům z MU, zejména Filozofické fakulty. Rádi poskytneme.. Uživatelská dokumentace k vybraným online výukovým nástrojům podporovaným v rámci e-learningového prostředí FF MU (ELF). Návody se zaměřují na aplikace, které je možné propojit se systémem Moodle a používat jako doplněk kurzů Digitální knihovna Národního filmového archivu. Obsahuje tituly ze sbírek Knihovny NFA se zaměřením na film a kinematografii, vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1911 až 2016, a to převážně v češtině, ale i slovenštině, němčině a angličtině 2018. Lukáš Bártl - Petra Trnková: Fotografie především, Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita - Moravská galerie v Brně 2018, ISBN: 978-80-7485-149

20. 3. 2017. Literatura balkánských Romů a Romská literatura v Bulharsku . Pozvání na přednášky dr. Sofie Zachovové (София Захова) z Ústavu pro etnografii a folkloristiku Bulharské akademie věd 17. 9. Srdečně vítáme nové studenty: DŮLEŽITÉ INFORMACE . Věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím, které se týkají již prvního týdne výuky Knihovna Historického ústavu FF MU, Brno. 485 likes · 4 were here. Knihovna Historického ústavu FF MU pondělí, středa, pátek 10,00 - 16,00 knihy si můžete DOPŘEDU OBJEDNAT na adrese:..

Ústav české literatury. tel.: (+420) 549 498 535 sekretariát e-mail: ceslit@phil.muni.cz Arna Nováka 1, 602 00 Brn Videotéka a knihovna FAV je v PS 2020 otevřená pouze po předchozí e-mailové domluvě s Mgr. Bochinovou. Požadavky na výpůjčky se posílají službě pouze prostřednictvím formuláře Další zapojenou institucí je Moravská zemská knihovna v Brně, Etnografický ústav AV ČR v Brně a Moravské zemské muzeum v Brně. CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.) 2013-201

Filozofická fakulta M

Digitální knihovna FF MU Ediční činnost. Počítače, notebooky a tiskárny na FF. Software v počítačích učeben a studoven Zaměstnanecké PC Software v zaměstnaneckých PC Učebny na FF Osobní notebooky Tiskové služby pro zaměstnance e-mail: cit@phil.muni.cz tel.:. Javascriptová knihovna umožňující zobrazení interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity na libovolných webových stránkách. Mapové okno vytvořené prostřednictvím této knihovny je možné velmi jednoduchým způsobem začlenit do jakékoli webové stránky a přizpůsobit si mapu dle potřeb konkrétního. Právnická fakulta MU a mimořádná opatření. Aktuálně: Od 12. října je provoz v budovách MU výrazně omezený. Budova fakulty je uzavřena, knihovna funguje za specifických podmínek.. Více informací muni.cz/koronaviru Jednoduché vyhledávání v online katalogu. - Univerzitní knihovna - Univerzita Hradec Králov Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko Délka pobytu: 2-9 (10) měsíců. Pro studenty i výzkumné pracovníky. Deadline: 31. 12. do 12.00 ho

Knihovny Masarykovy univerzity Masarykova univerzit

Knihovna FF UK pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji, který je určen pro začínající uživatele z řad studentů i akademických pracovníků na FF UK a také pro ty, kteří si chtějí osvěžit práci s elektronickými informačními zdroji (dále EIZ). Webinář se bude konat ve. 16 Likes, 0 Comments - Knihovna FF MU (@knihovnaffmu) on Instagram: Vánoční kvíz už zítra! Ještě se můžete registrovat a vyhrát super muni ceny ;

Digitální knihovna

ProQuest Central je v současnosti jednou z nejrozsáhlejších světových multidisciplinárních databází poskytující přístup k různým typům informačních zdrojů od mnoha vydavatelů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství Knihovna FF MU, Brno. 3,314 likes · 28 talking about this · 136 were here. Jsme vysokoškolská knihovna, sloužíme hlavně studentům a akademikům z MU, zejména Filozofické fakulty. Rádi poskytneme.. Přihláška do bakalářského studia do 28.2.202 2. 12. Informace o omezení provozu vrátnic PdF ve dnech 28. 12. 2020 - 31. 12. 2020 a 2. 1. 2021 . Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat o omezení provozu vrátnic v budovách Poříčí 9 a Poříčí 31

Knihovna archeologie Ústav archeologie a muzeologi

Markétě Jurášové na e-mail HYPERLINK mailto:jurasova@phil.muni.cz jurasova@phil.muni.cz (týká se pouze u a hesla - evidenční lístky odevzdávejte prostřednictvím knihovny ÚFaR). Po aktivaci Vašeho přístupu Vám bude zaslán informační e-mail Knihovna.phil.muni.cz keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this websit Central Library of the Faculty of Arts of Masaryk University (Ústřední knihovna FF MU) Arna Nováka 1 Brno, 602 00 Czech Republic +420 549 496 303; pujcovna phil.muni.c Po přihlášení se vám bude v horní části hlavní strany vždy zobrazovat informační banner, ve kterém najdete aktuality (tipy pro práci s kurzy, informace o akcích a workshopech, novinky ze stipendijního programu apod.), informace pro učitele a pro studenty a kontakty na pracovníky Kanceláře e-learningu. Pod informačním bannerem se nachází sekce Moje kurzy, kde vždy.

Knihovna Seminář dějin uměn

Webové stránky Knihovna.phil.muni.cz byla založena v roce 36 výsledky hledání časy 35 klíčových slov (u některých vyhledávacích dotazů, jsou tam dva nebo více odkazy, které odkazuje na webových stránkách). To umožňuje provádět analýzu klíčových slov hloubkové, získat zajímavé poznatky výzkumu konkurenty Tomáš Štefek je muž mnoha rolí — působil jako lektor, faciliátor workshopů, knihovník, projekťák a jistě by se našly další příklady. V současné době vykonává funkci. (Zuzana Šebelová, sebelova@phil.muni.cz) Bibliografie: KŘESÁLKOVÁ, Jitka. Italská literatura v Čechách a na Slovensku: bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny, vydaných od počátku knihtisku do současnosti, a přeložených netištěnýc Lístkové katalogy sice pořád máme, ale nabízíme také další služby krom vyhledávání knih: http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby Fotil: David Taranz Kontakt. Knihovna AV ČR, v. v. i. Národní 3 110 00 Praha 1 . Informace Tel.: 221 403 208 E-mail: infoknav@knav.cz Otevírací doba pondělí-pátek, 9-17 hod

Knihovna Katedra divadelních studi

Informací z oblasti (přírodních, fyzikálních či tzv. tvrdých/exaktních) vědnalezneme na českém Webu sice méně než na anglofonním, ale přece jen - Knihovna FF MU Knihomol.phil.muni.cz is the 9815:th largest website within the world. The website is created in n/a , currently located in Czech Republic and is running on IP 147.251.100.59 registered by CZ-NIC network

Knihovna Ústav pomocných věd historických a archivnictv

Stanislav Hubík (23. leden 1949, Kroměříž) je český filosof komunikace, sociolog a marxistický teoretik, vysokoškolský pedagog.Má tituly Prof., PhDr. a CSc. Život. Do roku 1973 žil v Hulíně, kde chodil na Základní devítiletou školu. Maturoval v roce 1967 v Přerově, studoval na FF MU v Brně filozofii a sociologii (diplomovou práci Wittgenstein - filosofie nebo negace.

 • Nejlepší kompakt 2016.
 • Subaru mobile.
 • Dědičnost inteligence.
 • Cold band.
 • Zanzibar žraloci.
 • Sob polární boreal woodland caribou.
 • Zetor tricka.
 • Tais toi online.
 • Infračervené záření.
 • Ručně pletené rukavice.
 • Omron c28p příslušenství.
 • Izlato24 kontakt.
 • Madeira kde se ubytovat.
 • Japonské stěny praha.
 • Podprsenka plunge bra.
 • Rh faktor wikiskripta.
 • Pyžamo pro pár.
 • Jak se natáčel harry potter.
 • Zz top historie.
 • Balkonove kvetiny.
 • Dekorace z větví.
 • Sada na chemické pokusy.
 • Ucednici krizovky.
 • Nová ves běžky.
 • Sklápěč nad 3 5t.
 • Třetí dítě ve čtyřiceti.
 • Nádrže na všechno praha.
 • Budapest metro.
 • Šaty skloňování.
 • Milník abz.
 • Volná místa archiv brno.
 • Střih vintage šaty.
 • Největší dosažená hloubka.
 • Akce slaný 2018.
 • Upgrading windows 8 to 10.
 • Biologie pro gymnázia.
 • Level 13 logo quiz.
 • Helena konarovská diskuze.
 • Hostivarska prehrada.
 • Samsung bazar.
 • Kožní vrchlabí.